Kutse andmine

Vastavalt Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu 23.05.2013 koosoleku otsusele nr 14 sai Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon sotsiaalhoolduse kutseala, lapsehoiuteenuse kutseala ja sotsiaaltöötaja kutsete kutse andja õigused.