Hooldustöötaja

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile hooldustootaja@eswa.ee või saata posti teel aadressile

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
140
Tallinn PK
10502 TALLINN

Ümbrikule palume kirjutada märgusõna „Hooldustöötaja kutse andmine“.

Kutse taotlemise hind on 100 eurot, taastõendamise hind 50 eurot, kutseõppeasutuse lõpetamisel 58 eurot. Korduseksami hinnad on järgmised: eneseanalüüs 45 eurot, rühmavestlus 50 eurot. Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta.
Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.
NB! Töötukassa kinnitused palume saata aadressile hooldustootaja@eswa.ee

Kutsekomisjoni koosseis

  • Terje Kraanvelt (kutsekomisjoni esimees) – Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda
  • Iris Meristo (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
  • Jaanika Luus – Koduhoolduskeskus Certis
  • Madeann Alamets- Eesti Õdede Liit, hooldustöötajate seltsing
  • Merike Kravets – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  • Tiina Matsulevitš – SA Innove

I voor 2018

  • Dokumentide vastuvõtt 23.-29.04.2018
  • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 23.05.2018 Tartus  ja 30.05.2018 Tallinnas.
  • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 06.06.2018 Kristiine Tegevuskeskuses.
  • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2018

2018. aasta II voor toimub sügisel, oktoobris-novembris.