Hooldustöötaja

Kutsekomisjoni koosseis

 • Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda – Terje Kraanvelt (kutsekomisjoni esimees)
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon – Iris Meristo (kutsekomisjoni aseesimees)
 • Mustamäe Sotsiaalkeskus- Jaanika Luus
 • Põhja-Tallinna Valitsus – Piret Kruuser
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – Merike Kravets
 • SA Innove – Tiina Matsulevitš

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile hooldustootaja@eswa.ee või saata posti teel aadressile

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
140
Tallinn PK
10502 TALLINN

Ümbrikule palume kirjutada märgusõna „Hooldustöötaja kutse andmine“.

Kutse taotlemise hind on 90 eurot, taastõendamise hind 60 eurot, kutseõppeasutuse lõpetamisel 58 eurot. Korduseksami hinnad on järgmised: eneseanalüüs 45 eurot, rühmavestlus 50 eurot. Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta.
Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.
NB! Töötukassa kinnitused palume saata aadressile hooldustootaja@eswa.ee

I voor 2017

 • Dokumentide vastuvõtt 01.-07.05.2017
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 24.05.2017  Tallinnas (Sõpruse pst 5) ja 27.05.2017 Tartus.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 31.05.2017.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2017

 • Dokumentide vastuvõtt 09.-15.10.2017
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 22.11.2017 Tallinnas (Sõpruse pst 5) ja 25.11.2017 Tartus (kui on üle 10 taotleja).
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 29.11.2017.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.