Hooldustöötaja

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile hooldustootaja@eswa.ee või saata posti teel aadressile

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
BOX 140
Pallasti 28
10502 TALLINN

Ümbrikule palume kirjutada märgusõna „Hooldustöötaja kutse andmine“.

Kutse taotlemise hind on 100 eurot, taastõendamise hind 50 eurot, kutseõppeasutuse lõpetamisel 58 eurot. Korduseksami hinnad on järgmised: eneseanalüüs 45 eurot, rühmavestlus 50 eurot. Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta.
Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.
NB! Töötukassa kinnitused palume saata aadressile hooldustootaja@eswa.ee

Kutsekomisjoni koosseis

 • Terje Kraanvelt (kutsekomisjoni esimees) – Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda
 • Iris Meristo (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Jaanika Luus – Koduhoolduskeskus Certis
 • Madeann Alamets- Eesti Õdede Liit, hooldustöötajate seltsing
 • Merike Kravets – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 • Tiina Matsulevitš – SA Innove

I voor 2019

 • Dokumentide vastuvõtt 22.-28.04.2019.
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 22.05.2019 Tallinnas (Kristiine Tegevuskeskuses, Sõpruse puiestee 5) ja 29.05.2019 Tartus (Reiting Koolituskeskuses, Kastani 39).
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 06.06.2019 Kristiine Tegevuskeskuses.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2019

 • Dokumentide vastuvõtt 07.-13.10.2019
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 13.11.2019 Tallinnas (Kristiine Tegevuskeskuses, Sõpruse puiestee 5) ja 20.11.2019 Tartus (kui on üle kümne taotleja; Reiting Koolituskeskuses, Kastani 39).
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 27.11.2019 Kristiine Tegevuskeskuses.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.