Hoolekandeasutuse juht

Taotluse esitamine

Hoolekandeasutuse juht, tase 6 kutsestandard kehtib kuni 20.01.2019 ja vastavalt Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsusele selle kehtivust ei pikendata.

Hoolekandeasutuse juhi kutse saajad II poolaastal 2018

Kutsekomisjoni koosseis

 • Uku Torjus (kutsekomisjoni esimees) – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
 • Eike Käsi (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Rünno Lass – Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda
 • Kersti Põldemaa – Tallinna Sotsiaaltöö Keskus
 • Mart-Peeter Erss – Põhja-Tallinna Valitsus
 • Maire Koppel – MTÜ Iseseisev Elu

I voor 2018

 • Dokumentide vastuvõtt 05.03.2018-01.04.2018.
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 04.05.2018.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 16.05.2018.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2018

 • Dokumentide vastuvõtt 01.-28.10.2018.
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 30.11.2018.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 07.12.2018.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.