Hoolekandeasutuse juht

Kutsekomisjoni koosseis

 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet – Uku Torjus (kutsekomisjoni esimees)
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon – Eike Käsi (kutsekomisjoni aseesimees)
 • Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda – Rünno Lass
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda – Kerti Kollom Seidelberg
 • Tallinna Sotsiaaltöö Keskus – Kersti Põldemaa
 • Põhja-Tallinna Valitsus – Mart-Peeter Erss
 • MTÜ Iseseisev Elu – Maire Koppel
 • Tartu Ülikool – Anne Rähn

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile kutsed@eswa.ee.

Kutse taotlemise hind on 130 eurot, taastõendamise hind 70 eurot.
Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

I voor 2017

 • Dokumentide vastuvõtt 01.-31.03.2017.
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 05.05.2017.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 12.05.2017.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2017

 • Dokumentide vastuvõtt 02.-29.10.2017.
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 05.12.2017.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 13.12.2017.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.