Lapsehoidja

Taotluse esitamine

Hindamise korraldus on muutunud:

 • Eneseanalüüsi esitamist ja kaitsmist hindamisvooruna enam ei toimu, selle asemel tuleb taotlejal lahendada suuliselt situatsioonülesanne;
 • Uuenenud on dokument VÕTA kord ning lisatud VÕTA rakendamine taastõendajale;
 • Testi kordamisküsimustesse lisandusid lapsehoidja, tase 5 küsimused.

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile lapsehoidja@eswa.ee.

Kutse taotlemise hind on 115 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.
Korduseksami hinnad on järgmised: eneseanalüüs 30 eurot, test 50 eurot, vestlus 40 eurot.

Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta ainult nendel taotlejatel, kes osalesid hindamisel 2019.aastal. Alates 2020.aastast etapiviisilist hindamist ei toimu!”

Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Taotlused kutse andmise tasu maksmiseks Eesti Töötukassa poolt esitab töötukassale kutse andja. Palume taotlejatel:

 • Töötukassa konsultandiga kokku leppida töötukassa poolt tasumine.
 • Märkida avalduses vastavas lahtris kindlasti töötukassa osakond.

Kutsekomisjoni koosseis

 • Kristin Varm (kutsekomisjoni esimees) – Lapsehoidjate Kutseliit
 • Sole-Riin Sepp  (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Hille Ilves – Eesti Linnade ja Valdade Liit
 • Sirje Siilbek – OÜ Pihel
 • Piret Tamme – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 • Janne Liidik – Ridiradiralla OÜ

I voor 2020

TÄHELEPANU, AJAKAVA ON MUUTUNUD!

 • VÕTA taotluste vastuvõtt 17.04-26.04.2020 (Esitab taotleja, kellel on mõni eeltingimus täitmata)
 • Dokumentide vastuvõtt 27.04-17.05.2020
 • Hindamine:
  • 4.06.2020 Tartus Struve 1
  • 5.06.2020 Tallinnas Majaka 2
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 11.06.2020
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2020

 • VÕTA taotluste vastuvõtt 2.10-11.10.2020 (Esitab taotleja, kellel on mõni eeltingimus täitmata).
 • Dokumentide vastuvõtt 12.10-01.11.2020
 • Hindamine 11.12.2020 Tallinnas ja 12.12.2020 Tartus.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 17.12.2020
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.