Lapsehoidja

Kutsekomisjoni koosseis

 • Lapsehoidjate Kutseliit – Kristin Varm (kutsekomisjoni esimees)
 • Eesti Linnade Liit – Hille Ilves (kutsekomisjoni aseesimees)
 • OÜ Pihel – Sirje Siilbek
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon – Sole-Riin Sepp
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – Piret Tamme
 • Alu Rahvaõpistu – Janne Liidik

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile lapsehoidja@eswa.ee või saata posti teel aadressile

Koolituskeskus Luwi (OÜ Luwi)
Kastani 39-25
50410 Tartu

Ümbrikule palume kirjutada “Lapsehoidja kutse andmine”.

Kutse taotlemise hind on 100 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 32 eurot.
Korduseksami hinnad on järgmised: eneseanalüüs 30 eurot, test 50 eurot, vestlus 40 eurot. Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta.

Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Taotlused kutse andmise tasu maksmiseks Eesti Töötukassa poolt esitab töötukassale kutse andja. Palume taotlejatel:

 • Töötukassa konsultandiga kokku leppida töötukassa poolt tasumine.
 • Märkida avalduses vastavas lahtris kindlasti töötukassa osakond.

I voor 2017

 • VÕTA taotluste vastuvõtt 30.12.2016-08.01.2017.
 • Dokumentide vastuvõtt 09.01.-10.02.2017.
 • Hindamine 17.03.2017 Tallinnas ja 18.03.2017 Tartus.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 24.03.2017.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2017

 • VÕTA taotluste vastuvõtt 14.-23.04.2017.
 • Dokumentide vastuvõtt 24.04.-19.05.2017.
 • Hindamine 16.06.2017 Tallinnas ja 17.06.2017 Tartus.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 22.06.2017.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

III voor 2017

 • VÕTA taotluste vastuvõtt 08.-17.09.2017.
 • Dokumentide vastuvõtt 18.09.-13.10.2017.
 • Hindamine 17.11.2017 Tallinnas ja 18.11.2017 Tartus.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 24.11.2017.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.