Lapsehoidja

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile lapsehoidja@eswa.ee.

Kutse taotlemise hind on 100 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.
Korduseksami hinnad on järgmised: eneseanalüüs 30 eurot, test 50 eurot, vestlus 40 eurot. Etapiviisilist hindamist on võimalik läbi viia ühe aasta jooksul arvestades kutsekomisjoni otsuse tegemisest taotlejale kutse mitteandmise kohta.

Tasumine toimub dokumentide laekumise järel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Taotlused kutse andmise tasu maksmiseks Eesti Töötukassa poolt esitab töötukassale kutse andja. Palume taotlejatel:

 • Töötukassa konsultandiga kokku leppida töötukassa poolt tasumine.
 • Märkida avalduses vastavas lahtris kindlasti töötukassa osakond.

Kutsekomisjoni koosseis

 • Kristin Varm (kutsekomisjoni esimees) – Lapsehoidjate Kutseliit
 • Hille Ilves (kutsekomisjoni aseesimees) – Eesti Linnade Liit
 • Sirje Siilbek – OÜ Pihel
 • Sole-Riin Sepp – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Piret Tamme – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 • Janne Liidik – Alu Rahvaõpistu

I voor 2018

I voor toimus 01.-03.2018

 

 

II voor 2018

II voor toimus 04.-06.2018

III voor 2018

 • VÕTA taotluste vastuvõtt 28.09-07.10.2018.
 • Dokumentide vastuvõtt 08.10-04.11.2018.
 • Hindamine 07.12.2018 Tallinnas ja 08.12.2018 Tartus.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 14.12.2018.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.