Sotsiaaltöötaja

Taotluse esitamine

Avaldus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile kutsed@eswa.ee.

Kutsetunnistuse taotlemise hind on 115 eurot ja kutse taastõendamise hind 55 eurot. Täiendava spetsialiseerumise taotlemise hind on 40 eurot.
Tasumine toimub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Kutsekomisjoni koosseis

 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet – Raivo Allev (kutsekomisjoni esimees)
 • Harku Vallavalitsus – Tiia Spitsõn (kutsekomisjoni aseesimees)
 • Lastekaitse Liit – Tõnu Poopuu
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon – Hille Velli-Vällik
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda – Kerti Kollom Seidelberg
 • Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut – Marju Selg
 • Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž – Anne Rähn
 • Sotsiaalministeerium – Elise Nikonov

I voor 2018

 • Dokumentide vastuvõtt 05.03.2018-01.04.2018.
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 11.05.2018.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 21.05.2018.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2018

 • Dokumentide vastuvõtt 01.-28.10.2018.
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 30.11.2018.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 07.12.2018.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.