Sotsiaaltöötaja

Kutsekomisjoni koosseis

 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet – Raivo Allev (kutsekomisjoni esimees)
 • Harku Vallavalitsus – Tiia Spitsõn (kutsekomisjoni aseesimees)
 • Lastekaitse Liit – Tõnu Poopuu
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon – Hille Velli-Vällik
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda – Kerti Kollom Seidelberg
 • Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut – Marju Selg
 • Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž – Anne Rähn
 • Sotsiaalministeerium – Elise Nikonov

Taotluse esitamine

Avaldus koos nõutavate dokumentidega esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile kutsed@eswa.ee.

Kutsetunnistuse taotlemise hind on 115 eurot ja kutse taastõendamise hind 55 eurot. Täiendava spetsialiseerumise taotlemise hind on 40 eurot.
Tasumine toimub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

I voor 2017

 • Dokumentide vastuvõtt 01.-31.03.2017.
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 05.05.2017.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 12.05.2017.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2017

 • Dokumentide vastuvõtt 02.-29.10.2017.
 • Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 06.12.2017.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 13.12.2017.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.