Tegevusjuhendaja

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile kutsed@eswa.ee või paberkandjal aadressile

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
140
Tallinn PK
10502 TALLINN

Kutsetunnistuse taotlemise hind on 100 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.
Tasumine toimub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Kutsekomisjoni koosseis

 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool – Janika Pael (kutsekomisjoni esimees)
 • AS Hoolekandeteenused – Liina Lanno (kutsekomisjoni asesimees)
 • Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit – Ly Mikheim
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon – Merike Merirand
 • Eesti Tegevusjuhendajate Liit MTÜ – Piret Pent
 • MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus – Ain Klaassen

Hindamiskomisjoni koosseis

Piret Tamme – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja-õppejõud

Urve Tõnisson – MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuse juhatuse liige

Irina Kalde – Tugikeskus Juks direktor

I voor 2018

 • Dokumentide vastuvõtt 5.02.2018-4.03.2018.
 • Hindamine 6.04.2018.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 13.04.2018.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2018

 • Dokumentide vastuvõtt 03.-30.09.2018.
 • Hindamine 2.11.2018.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 9.11.2018.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.