Tegevusjuhendaja

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile kutsed@eswa.ee või paberkandjal aadressile

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
140
Tallinn PK
10502 TALLINN

Kutsetunnistuse taotlemise hind on 100 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.
Tasumine toimub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Kutsekomisjoni koosseis

 • Janika Pael (kutsekomisjoni esimees) – Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Liina Lanno (kutsekomisjoni asesimees) – AS Hoolekandeteenused
 • Ly Mikheim – Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit
 • Merike Merirand – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Piret Pent – Eesti Tegevusjuhendajate Liit MTÜ
 • Ain Klaassen – MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus

Hindamiskomisjoni koosseis

Piret Tamme – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja-õppejõud

Urve Tõnisson – MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuse juhatuse liige

Irina Kalde – Tugikeskus Juks direktor

I voor 2018

 • Dokumentide vastuvõtt 5.02.2018-4.03.2018.
 • Hindamine 6.04.2018.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 13.04.2018.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2018

 • Dokumentide vastuvõtt 03.-30.09.2018.
 • Hindamine 2.11.2018.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 9.11.2018.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.