Tegevusjuhendaja

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile kutsed@eswa.ee.

Kutsetunnistuse taotlemise hind on 100 eurot, kutseõppe lõpetamisel 32 eurot ja kutse taastõendamisel 50 eurot.
Tasumine toimub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Kutsekomisjoni koosseis

 • Janika Pael (kutsekomisjoni esimees) – Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Liina Lanno (kutsekomisjoni asesimees) – AS Hoolekandeteenused
 • Ly Mikheim – Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit
 • Merike Merirand – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Piret Pent – Eesti Tegevusjuhendajate Liit MTÜ
 • Ain Klaassen – MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus

Hindamiskomisjoni koosseis

Piret Tamme – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja-õppejõud

Urve Tõnisson – MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuse juhatuse liige

Irina Kalde – Tugikeskus Juks direktor

I voor 2018

 • Dokumentide vastuvõtt 5.02.2018-4.03.2018.
 • Hindamine 6.04.2018.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 13.04.2018.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2018

 • Dokumentide vastuvõtt 03.-30.09.2018.
 • Hindamine 2.11.2018.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 9.11.2018.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.