Võlanõustaja

Kutsekomisjoni koosseis

 • Süda-Eesti Sotsiaalkeskus – Tiina Larven  (kutsekomisjoni esimees)
 • Eesti Võlanõustajate Liit – Ülle Schmidt (kutsekomisjoni aseesimees)
 • Tartu Linnavalitsus – Inge Kool
 • Eesti Finantsnõustajate Liit – Tiina Sooba
 • Tartu Ülikooli Pärnu kolledž – Anne Rähn
 • Companion Koolitus – Katri Heinjärv

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile eswa@eswa.ee.

Võlanõustaja, tase 6 kutse taotlemise hind on 150 eurot ja kutse taastõendamise hind 50 eurot.

Osakutse Võlanõustaja assistent, tase 5 taotlemise hind on 100 eurot ja kutse taastõendamise hind 40 eurot.
Tasumine toimub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Ajakava 2017

 • Dokumentide vastuvõtt 11.09.2017-24.09.2017.
 • Hindamise II etapp (intervjuu) 25.10.2017.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 01.11.2017.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

Ajakava 2018

 • Dokumentide vastuvõtt 10.09.2018-23.09.2018.
 • Hindamise II etapp (intervjuu) 17.10.2018.
 • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 24.10.2018.
 • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.