Võlanõustaja

Taotluse esitamine

Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile eswa@eswa.ee.

Võlanõustaja, tase 6 kutse taotlemise hind on 150 eurot ja kutse taastõendamise hind 50 eurot.

Osakutse Võlanõustaja assistent, tase 5 taotlemise hind on 100 eurot ja kutse taastõendamise hind 40 eurot.
Tasumine toimub Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt esitatud arve alusel.

Kutsekomisjoni koosseis

  • Süda-Eesti Sotsiaalkeskus – Tiina Larven  (kutsekomisjoni esimees)
  • Eesti Võlanõustajate Liit – Ülle Schmidt (kutsekomisjoni aseesimees)
  • Tartu Linnavalitsus – Inge Kool
  • Eesti Finantsnõustajate Liit – Tiina Sooba
  • Tartu Ülikooli Pärnu kolledž – Anne Rähn
  • Companion Koolitus – Katri Heinjärv

Ajakava 2018

  • Dokumentide vastuvõtt 10.09.2018-23.09.2018.
  • Hindamise II etapp (intervjuu) 17.10.2018.
  • Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 24.10.2018.
  • Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.