Eetikakomitee

Eetikakomitee koosseis (kinnitatud ESTA üldkogu poolt 18.03.2014, volituste aeg 3 aastat):

  • Helle Kahm, helle.kahm@hoolekandeteenused.ee
  • Kai Rannastu, kai@ametikool.ee
  • Marju Selg, marju.selg@ut.ee
  • Helen Peeker, helen.peeker@swcenter.ee
  • Hannes Vetik, hannes.vetik@swcenter.ee

Argipäev, väärtused, elu, eetika. Sotsiaalala spetsialisti eetilised juhised. Sotsiaalala kõrgharitute kutseliit Talentia ry. Kutseetika komisjon. Helsingi 2009. Soome keelest tõlkinud Marju Selg, 2012.

2008. aastal töötati välja ja 2012. aastal uuendati juhtumite menetlemise kord.

2013. aastal kinnitati Eetikakomitee töökord.

Kutseeetika järgimine on professionaalsuse esimene tingimus. Kai Rannastu ja Helen Peeker, 15.10.2008

2005. aastal töötati välja Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks.

ESTA eetikakomiteest Eesti sotsiaaltöö 4. kongressil. Kai Rannastu, 2009