Eetikakomitee

eetikakomitee@eswa.ee

Eetikakomitee koosseis (kinnitatud ESTA üldkoosoleku poolt 29.11.2017, volituste aeg 3 aastat):

  • Indrek Sooniste – Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse juhatuse liige (eetikakomitee juht)
  • Maida Michelson – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse Varre üksuse juht
  • Kai Rannastu – Kuressare Ametikooli sotsiaaltöö erialade ja eriõppe juhtõpetaja
  • Marju Selg –  Tartu Ülikooli sotsiaaltöö õppejõud
  • Aime Vaggo – Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

 

Argipäev, väärtused, elu, eetika. Sotsiaalala spetsialisti eetilised juhised. Sotsiaalala kõrgharitute kutseliit Talentia ry. Kutseetika komisjon. Helsingi 2009. Soome keelest tõlkinud Marju Selg, 2012.

2008. aastal töötati välja ja 2012. aastal uuendati juhtumite menetlemise kord.

2013. aastal kinnitati Eetikakomitee töökord.

Kutse-eetika järgimine on professionaalsuse esimene tingimus. Kai Rannastu ja Helen Peeker, 15.10.2008

2005. aastal töötati välja Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks.

Ülevaade ESTA eetikakomitee tegevusest 2005-2009. Kai Rannastu, 2009