Komisjonid

Sotsiaaltöötaja kutsete kutsekomisjon

 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet – Raivo Allev (kutsekomisjoni esimees)
 • Harku Vallavalitsus – Tiia Spitsõn (kutsekomisjoni aseesimees)
 • Lastekaitse Liit – Tõnu Poopuu
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon – Hille Velli-Vällik
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda – Kerti Kollom Seidelberg
 • Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut – Marju Selg
 • Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž – Anne Rähn
 • Sotsiaalministeerium – Elise Nikonov

Hooldustöötaja kutsete kutsekomisjon

 • Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda – Terje Kraanvelt (kutsekomisjoni esimees)
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon – Iris Meristo (kutsekomisjoni aseesimees)
 • Mustamäe Sotsiaalkeskus- Jaanika Luus
 • Põhja-Tallinna Valitsus – Piret Kruuser
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – Merike Kravets
 • SA Innove – Tiina Matsulevitš

Hoolekandeasutuse juht, tase 6 kutsekomisjon

 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet – Uku Torjus (kutsekomisjoni esimees)
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon – Eike Käsi (kutsekomisjoni aseesimees)
 • Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda – Rünno Lass
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda – Kerti Kollom Seidelberg
 • Tallinna Sotsiaaltöö Keskus – Kersti Põldemaa
 • Põhja-Tallinna Valitsus – Mart-Peeter Erss
 • MTÜ Iseseisev Elu – Maire Koppel
 • Tartu Ülikool – Anne Rähn

Tegevusjuhendaja, tase 4 kutsekomisjon

 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool – Janika Pael (kutsekomisjoni esimees)
 • AS Hoolekandeteenused – Liina Lanno (kutsekomisjoni aseesimees)
 • Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit – Ly Mikheim
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon – Merike Merirand
 • Eesti Tegevusjuhendajate Liit MTÜ – Piret Pent
 • MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus – Ain Klaassen

Lapsehoidja kutsete kutsekomisjon

 • Lapsehoidjate Kutseliit – Kristin Varm (kutsekomisjoni esimees)
 • Eesti Linnade Liit – Hille Ilves (kutsekomisjoni aseesimees)
 • OÜ Pihel – Sirje Siilbek
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon – Sole-Riin Sepp
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – Piret Tamme
 • Alu Rahvaõpistu – Janne Liidik

Võlanõustaja kutsete kutsekomisjon

 • Süda-Eesti Sotsiaalkeskus – Tiina Larven (kutsekomisjoni esimees)
 • Eesti Võlanõustajate Liit – Ülle Schmidt (kutsekomisjoni aseesimees)
 • Tartu Linnavalitsus – Inge Kool
 • Eesti Finantsnõustajate Liit – Tiina Sooba
 • Tartu Ülikooli Pärnu kolledž – Anne Rähn
 • Companion Koolitus – Katri Heinjärv

ESTA töö- ja palgatingimutse komisjon moodustati ESTA volikogu poolt 10.10.2008

Komisjonil juht hetkel puudub.

Komisjoni liikmed:

 • Rünno Lass
 • Mart-Peeter Erss
 • Maiu Kauber
 • Eda Vesik
 • Helen Peeker
 • Astrid Ojasoon
 • Ülle Schmidt

Koosseis kinnitati ESTA üldkogu poolt 30.03.2016, volituste aeg 3 aastat.

Komisjoni liikmed:

 • Ülle Schmidt, ulles@hot.ee
 • Maire Kivimurd, maire.kivimurd@mail.ee

Varem töös olnud komisjonid

Terminoloogiakomisjon moodustati ESTA volikogu 13.03.2009 otsusega.

Komisjoni tegevus peatati ESTA volikogu 19.09.2013 otsusega.

Komisjoni liikmed:

 • Kersti Põldemaa (komisjoni esimees), kersti.podemaa@swcenter.ee
 • Anne Luik, anne@fi.tartu.ee
 • Anne Rähn, anne.rahn@ut.ee
 • Elina Kuristik, elinakuristik@hot.ee
 • Eve Lääts, eve.laats@swcenter.ee
 • Helen Peeker, helen.peeker@swcenter.ee
 • Katrin Tsuiman, katrin.tsuiman@lv.parnu.ee
 • Kristiina Salong, kristiinas@vhk.ee
 • Maiu Kauber, maiu.kauber@tps.edu.ee
 • Malle Ojamaa, malle.ojamaa@tallinnlv.ee
 • Mare Leino, eram@tlu.ee
 • Marju Medar, marju.medar@tlu.ee
 • Marju Selg, marju.selg@ut.ee
 • Piret Kuusküll, piret.kuuskull@swcenter.ee
 • Piret Purdelo-Tomingas, piret.purdelo@mail.ee
 • Raivo Allev, raivo.allev@tallinnlv.ee
 • Reet Rääk, reet.raak@tallinnlv.ee
 • Salli Põldvere, salli.poldvere@ut.ee
 • Uku Torjus, uku.torjus@sm.ee

Sotsiaaltöö koolituse ja kutsekvalifikatsiooni komisjon moodustati ESTA volikogu poolt 26.10.2004.

Komisjoni tegevus peatatud ESTA volikogu 05.03.2015 otsusega.

Komisjoni liikmed on:

 • Maiu Kauber (komisjoni juht), maiu.kauber@gmail.com
 • Anneli Eelmaa, anneli.eelmaa@koeruhk.ee
 • Olev Kaasik, olevkaasik@gmail.com
 • Maila Kroos
 • Olga Kuusalu, olga.kuusalu@mail.ee
 • Regina Lind, ajakiri@tai.ee
 • Lenne Loide, lenne@astangu.ee
 • Eve Lääts, laats.eve@gmail.com
 • Leelo Mägi-Vollmann, leelom@astangu.ee
 • Helen Peeker, helen.peeker@swcenter.ee
 • Kersti Põldemaa, kersti.poldemaa@swcenter.ee
 • Eerika Rahuoja, eerika.rahuoja@tallinnlv.ee