10.12.19 ESTA osalemine Riigikogu sotsiaalkomisjonis- kokkuvõte (laste huvide kaitse meediakajastuste puhul)

23.10.2019 tegi ESTA pöördumise õiguskantslerile ja Riigikogu sotsiaalkomisjonile. Sellest ajendatult kutsus Riigikogu sotsiaalkomisjon kokku ümarlaua, kus arutati laste õiguste kaitset meediakajastuste puhul. ESTA esindajatena osalesid Merike Merirand ja Kairit Lindmäe. Kohtumisele oli lisaks ESTAle kutsutud Sotsiaalkindlustusamet, Sotsiaalministeerium, Lastekaitse Liit, Pressinõukogu esindaja, Eesti Linnade ja Valdade Liit, KOV lastekaitsetöötaja ja Õiguskantsleri büroo esindaja.

Kohtumisel arutati meedias ilmunud laste teemade kajastuste seotust avaliku huvi ja ajakirjanduse eetikaga. Arutati kuidas edaspidi paremini tagada kohaliku omavalitsuse ja ajakirjanduse koostöö tundlike teemade kajastamisel, mis võimaldab üheaegselt tagada konkreetse lapse/pere konfidentsiaalsuse ning ühtlasi peegeldab ka tehtavat sotsiaaltööd keeruliste olukordade leevendamisel.

Täpsem kokkuvõte kohtumisest lisatud  siin 10.12.2019 Riigikogu sotsiaalkomisjonis osalemise kokkuvõte (Laste õiguste kaitse meediakajastuste puhul)

Järgmine samalaadne teema käsitlus ja arutelu toimub 16.12.2019 Sotsiaalministeeriumis, kuhu on kutsutud ka ESTA esindajad, osalevad Sirlis Sõmer- Kull ja Kairit Lindmäe.