15.jaanuarist alustas tööd ESTA Lõuna piirkonna uus viieliikmeline juhatus

Alates 15.01.24 on ESTA Lõuna piirkonna juhatus viieliikmeline, kuhu kuuluvad Sille Kask, Valentina Rannikmaa, Eva Kuslap, Simone Epro ja Sander Sassi. Juhatuse liikme volitused kestavad kuni 24.01.2025 alates eelmise juhatuse valimisest kolm aastat. Juhatuse esimeheks valiti Eva Kuslap.

Uuteks liikmeteks on Simone Epro ja Sander Sassi. Järgnevalt on toodud uute liikmete ja esimehe lühike tutvustus.

Simone Epro (alloleval fotol) lisandumine annab suure väärtuse Lõuna piirkonna tegevusse, kuna ta on pikaajalise sotsiaalvaldkonna kogemusega, töötanud nii erihoolekandes, üldhooldusteenuse kui ka rehabilitatsiooni valdkonnas ning seotud erinevate teenuste korralduse ja juhtimisega, näiteks oli Simone vaimse tervise nõustamise teenuse käivitamise juures. Täna on Simone AS Hoolekandeteenuste metoodik, aitab lahendada keerulisemaid erihoolekande juhtumeid ning sotsiaalvaldkonnas aktiivne koolitaja.

 

Sander Sassi on OÜ Estkeeri tegevjuht ja asutaja. Estkeer pakub kliendi vajadustele kohandatud teenuseid erivajadusega lastele, täiskasvanutele ja eakatele, mis aitavad neil igapäevaeluga toime tulla nii kodus kui väljaspool kodu. Sander on pikaajaliselt sotsiaalsüsteemis olnud ning näeb, et on vaja julgemaid tegevusi, et aidata kaasa valdkonna edendamisele. Oluline on rohkem kaasa sotsiaalvaldkonna tegevusse ühiskonda, mille läbi kasvab ka selle valdkonna teadlikus.

Eva Kuslap on Sotsiaalkindlustusameti RFK valdkonna juht ning töötanud nii noorsootöötajana, kohalikus omavalitsuses sotsiaaltöötajana. Lisaks sotsiaalnõunikuna tegelenud üldhooldusteenuse, koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse korraldamisega ning erinevatel kohtadel projektijuhina teenuste arendamisega. Sealhulgas olnud varasematel aastatel ka ESTA-s mentorluse projektijuht. Eva sõnul on oluline, et sotsiaalvaldkonnas töötajad üksteist kogemuste ja teadmistega toetaksid ning ESTA on selle jaoks hea väljund, kus on võimalik selle jaoks toimiv võrgustik ja endale sobiv tööriistakast luua.