17.06.2024 kohtusid ESTA ja ELVL Häirekeskusega

sotsiaalvaldkonna ekspert Sirli Seegariga.
 
Häirekeskus on viimasel paaril aastal võtnud fookusesse sotsiaalvaldkonna kõned – need abivajajad, kes pöörduvad nende poole, kuid kes tegelikkuses vajaksid hoopis pikemaaegset sekkumist ja tuge. Häirekeskus viis 2022. aastal Siseministeeriumi teadusrahade toel läbi uuringu, milles kaardistati ära, millised kõned 112 numbrile jõuavad, kui palju on seal sotsiaalvaldkonna kõnesid, millised on peamised murekohad jne. 2023. aastal tehti jätku-uuring, milles kirjeldati ära, kuidas võiks selliste abivajajate osas toimuda infovahetus kohalike omavalitsustega.
 
Uuringu kokkuvõttega saab tutuda siin: https://www.112.ee/files/2024-03/numbrile-112-tehtud-konede-sotsiaalprobleemide-kaardistus-2022-1-.pdf?39dee90cdf
 
Kohtumisel tutvustati tulemusi ning arutleti, millised võiksid olla head lahendused koostöö tegemiseks, et Häirekeskusse helistav sotsiaaprobleemidega inimene saaks vajamineva abi.
 
Kõigi poolte ühine arvamus on, et oluline on teha koostööd, vajalik on, et info liiguks ning abi jõuaks inimeseni õigel ajal. Üks mõte oli see, et omavalitused võiksid teha teha enda piirkonna päästekomandode, kiirabi ning politseiga tihedat koostööd. Igal omavalitsusel võiksid olla voldikud/lendlehed, kus on olulised kontaktid olemas (varjupaigad, turvakodud, sotsiaaltöötajate kontaktid jne). Kuna esmajärjekorras reageerivad päästajad/politsei/kiirabi, siis saavad nemad antud info abivajajale kohe edasi anda.
 
Arutlusel oli ka see, kuidas toimida, kui 112 numbrile helistab inimene, kes vajab hoopis kiireloomulist sotsiaalabi. Omavalitsuste töötajad töötavad üldjuhul esmaspäevast reedeni kindlatel kellaaegadel. Mistõttu, ei pruugi kohest sotsiaalabi saada. Tõdeti, et kui inimese tervis on ohus, siis sellisel juhul aitab kiirabi/politsei/päästjad. Küll aga jagas Sander Sassi, kes on ESTA lõuna piirkonna juhatuse liige ning Estkeeri tegevjuht, et nende ettevõte ongi justkui sotsiaalne kiirabi, kes reageerib muuhulgas õhtuti ning nädalavahetuseti. Eesmärk on pakkuda omaste hooldamisel terviklahendusi. Antud teenus võiks tulevikus olla kõigis piirkondades kättesaadav.
 
Kohtumise lõpus lepiti kokku, et omavahel kohtutakse taas, kui koostöö osas on konkreetsed mõtted, mil viisil teemaga edasi liikuda, ning kuidas ESTA saaks antud küsimuses panustada.