17.06.2024 valis ESTA Lääne piirkond uue juhatuse

17.06.2024 valis ESTA Lääne piirkond uue juhatuse

Lääne piirkonna liikmetele saadeti 06.05.2024 teave piirkonna tegevuste kohta, juhatuse volituste lõppemisest 11.06.2024 ning tehti esimene üleskutse osaleda Lääne piirkonna juhatuse tegevuses. 23.05.2024 saadeti kõikidele liikmetele meeldetuletus esitada hiljemalt 31.05.2024 oma kandidatuur piirkonna juhatuse valimisele. Määratud tähtajaks avaldasid soovi olla valitud Lääne piirkonna juhatuse liikmeks Pille Jaasi, Kai Kunimägi, Sirli Olgo, Lembi Uulimaa ja Katrin Tsuiman.

Ajavahemikus 11.06.-15.06.2024 toimus elektrooniline hääletamine piirkondlikku juhatusse kandideerinud liikmete üle. Elektroonilises hääletuses osales 30 liiget. Lääne piirkonnas on 50 liiget, seega osales 60% liikmetest.

Uue juhatuse koosseis:

  • Pille Jaasi
  • Kai Kunimägi
  • Sirli Olgo
  • Lembi Uulimaa
  • Katrin Tsuiman

Uue juhatuse esimene koosolek toimub lähiajal.

Täname kõiki, kes osalesid ja aitasid kaasa valimisele!