Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon peegeldab möödunud aastat ja seab sihte tulevikuks

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni üldkoosolek toimus 17.04.2024, et arutada möödunud aasta saavutusi ning tulevikuplaane.

Üldkoosolekul arutati mitmeid olulisi teemasid seoses organisatsiooni tegevusega. Esitati ülevaade 2023. aasta tegevustest ja saavutustest, rõhutades sotsiaaltöö valdkonna arengut ning organisatsiooni panust sellesse valdkonda. Samuti arutati revisjonikomisjoni arvamust majandusaasta aruandele, mis kinnitas aruande usaldusväärsust. Üldkoosolek kinnitas ka 2023. aasta majandusaasta aruande ning tutvustati ka 2024. aasta tegevuskava ja eelarvet, mis keskendub organisatsiooni prioriteetidele ja tulevastele tegevustele. Lisaks otsustati juhatuse liikme Elmet Puhm`i tagasikutsumine ning valiti uus juhatuse liige Kai Kukepuu.Kinnitati uus eetikakomitee koosseis ning otsustati maksta juhatuse liikmetele töötasu vastavalt ESTA võimalustele. Üldkoosolekul rõhutati ka liikmemaksu tähtsust ning võeti vastu otsus liikmemaksu suuruse muutmise osas alates 2025. aastast.

Üldkoosolekul on võimalus liikmetel kaasa rääkida ja anda panus ESTA tegevustesse ning tagada organisatsiooni jätkusuutlikkuse ja tuleviku suuna kujundamine.

Suur tänu meie liikmetele üldkoosolekul osalemast, tõdesime, et oleme ühiselt seismas valdkonna eest. Märka juba täna enda kõrval olevat sotsiaalvaldkonnatöötajat ning ole valmis tema esitamiseks sotsiaalvaldkonna tunnustamise konkursile!!