2.aprillil 2024 toimus Ida piirkonnas ESTA infopäev

2.aprillil 2024 toimus Toila Spas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni infopäev, kus käsitleti olulisi teemasid nagu assotsiatsiooni tegevus, sotsiaaltöötaja kutse taotlemise protsess, selleks vajalikud dokumendid ning võimalused sotsiaaltöö õppimiseks Ida-Virumaal.
Ida piirkonna silmapaistvad inimesed, Evi Kruzman, Arina Retukova ja ESTA juhatuse esinaine Kairit Lindmäe, jagasid oma isikliku kogemust kutse taotlemisest. Nende inspireerivad ja julgustavad lood puudutasid sügavalt kõiki infopäeva osalejaid.

ESTA kutseandmise koordinaator Sole-Riin Sepp andis põhjaliku ülevaate sotsiaaltöötaja kutse taotlemise protsessist. Ta selgitas, kuidas täita eneseanalüüsi ja tutvustas vajalike dokumentide loetelu. Oluline on teavitada kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid, et alates 2026. aasta 1. juulist peab kõikide kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate ettevalmistus vastama Sotsiaalhoolekandeseaduse § 161 nõuetele. Nimelt nõuab seadus, et sotsiaaltöötaja ametikohale võib asuda isik, kellel on kas vastav kutseseaduse alusel antud kutse või riiklikult tunnustatud kõrgharidus sotsiaaltöös.