29.mail kohtusid ESTA ning ESTA piirkonna juhatused Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamisüksusega

29.05 kohtusid ESTA ning ESTA piirkonna juhatused Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamisüksusega29.05 kohtusid ESTA ning ESTA piirkonna juhatused Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamisüksusega

Viimasel kohtumisel lepiti kokku, et pooled võtavad ühendust oma piirkonna mõlema poole esindajatega, eesmärgiga leida koostöökohti. Mõned piirkonnad on juba ühisosad leidnud ning töötavad ühiste eesmärkide suunas. Lisaks arutleti valdkonna töötajate kutsete ja kvalifikatsioonide üle. Puudutati ka mentorluse teemat, mis on sotsiaalvaldkonnas äärmiselt oluline.

Pisut käsitleti ka Kohalike omavalitsuste sotsiaaljuhtide arenguprogrammi tegevusi, millega saab täpsemalt tutvuda siin: Kohalike omavalitsuste sotsiaaljuhtide esimene lend lõpetas arenguprogrammi | ESTA (eswa.ee).

Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamisüksus jagas talituse loodud sotsiaalteenuste juhendeid ning muud olulist infot, mis on kättesaadav siit: Kohalike omavalitsuste nõustamine | Sotsiaalkindlustusamet.

Uus kohtumine toimub taas 30.10.2024.