3.aprillil toimus ESTA juhatuse ja piirkondade kohtumine

3.aprillil toimus ESTA juhatuse ja piirkondade kohtumine

3.aprillil 2024 toimus ESTA juhatuse ja piirkondade esindajate ühine veebikohtumine. Koosoleku alguses jagasid piirkonnad ülevaateid oma tegevustest ja plaanidest.

Lääne piirkond (Pille Jaasi):

 • 04.2024 Lääne piirkonna aprillikuine kohtumine, teemaks sotsiaalhoolekande ja tervishoiu kokkupuutekohad – kiirabi teenus ning vaimse tervise haiguse kriisid ja ägenemised.
 • 05.2024 kell 11.45-16.00 Pärnus, Raeküla Vanakooli Keskuses, Lembitu tn 1. Lääne piirkonna teemapäev. “KELLEL ON ÕIGUS?”  – mida saab teha taastav õigus sotsiaalvaldkonnas. REGISTREERUMINE avatud kuni 8.mai 2024 (k.a).
 • Augustis plaanitakse külaskäiku Ida-Virumaale.
 • Suvel toimub praeguse juhatuse volituste lõpp ja uue juhatuse valimine.
 • Piirkonda on lisandunud 2 liiget.

Saare piirkond (Janne Mets):

 • Eelmisel aastal koges piirkond liikmete arvu vähenemist, kuid sel aastal on liitunud neli uut liiget, hetkel tegutsemas 29 aktiivset liiget.
 • Märtsis toimunud üldkoosolekul valiti kaks uut juhatuse liiget; juhatus jätkab kuueliikmelisena.
 • 16.aprillil 2024 algusega kell 10.00, Kuressaare Päevakeskuse suures saalis, Tolli tn 9 EESTKOSTE JÄRELEVALVE INFOPÄEV.
 • Piirkond osaleb Pärnus toimuval teabepäeval ja kavatseb jätkata kohviklubi õhtute korraldamist. Saarte Hääles ilmus kirjutis ESTAst ja Saaremaa piirkonnast.

Lõuna piirkond (Eva Kuslap):

 • Piirkonnas valiti uued juhatuse liikmed ning küsiti liikmetelt tagasisidet, et mõista paremini nende soove ja vajadusi.
 • 10.aprillil kell 10.00-14.00 Lõuna Päästekeskuse ruumides (Jaama 207, Tartu linn).aprillil toimub teemapäev “SOTSIAALTÖÖ KUI OPERATIIVTEENUS”.
 • Koostöös Tartu Tervishoiukõrgkooliga planeeritakse 10. mail teoreetik-praktik koostööpäeva.
 • Plaanis podcastid

Kesk piirkond (Kaili Käesel-Maastik):

 • Suur rõõm, et juurde on saadud kaks uut aktiivset liiget juhatusse.
 • Mai lõpus on kavas teemapäev veebis teemal “Kuidas hoida ennast sotsiaaltöös”.
 • Sügisel planeeritakse teemapäeva koostöös SKA ja Töötukassaga.

Põhja piirkond (Eike Käsi, Kairiin Nuudi):

 • Tõstatati mure liikmete vähesuse ja aktiivsuse üle; juhatusse liikmeid juurde värvata ei ole õnnestunud.
 • 18.aprillil algusega 13.30, Tallinna Puuetega Inimeste Kojas aadressil Endla tn 59 , teemapäev “LÄHISUHTEVÄGIVALD – MÄRKAMINE, TEGUTSEMINE JA ENNETUS”.
 • Noorte kaasamine piirkonna tegevustesse on oluline eesmärk.

ESTA juhatuse esimees Kairit Lindmäe ja projektijuht Marianne-Elisabeth Agu jagasid infot:

 • 4.aprillil toimub kohtumine Sotsiaalministeeriumi esindajaga, käsitlemaks strateegilise partnerluse küsimusi. Arutelu teemadeks on muuhulgas e-külastused asutustes ja valdkonna ametite tutvustamine avalikkusele. Saadame ESTA listi üleskutse, et leida asutusi, kes on valmis oma ameteid tutvustama.
 • ESTA üldkoosolek toimub 17. aprillil kell 15.30-17.00 veebis.
 • Sügiskoolis 17.09-18.09.2024 avaneb ühel päeval võimalus ministriga otse suhelda ja küsimusi esitada. Teemade ettepanekuid sügiskooliks ootame hiljemalt 1. maiks.
 • 19.novembril toimub Tallinna Ülikoolis konverents teemal „Muutuste tuules: tööheaolu kompass“
 • Ootame alati sisendit ja arutelude teemasid ministriga kohtumisele. Järgmine kohtumine on kavandatud 12. augustil.
 • Teoreetik-praktik koostööseminarid: projekti raames korraldatakse 6 hübriidseminari koostöös ülikoolidega: 3 seminarid Tallinna Ülikoolis, 1 Tartu Ülikoolis, ülejäänud 2 on veel lahtised ja piirkonnad võivad seminaride korraldamise üle võtta. Iga seminar kestab 2 tundi, sisaldades ettekandeid ning õppejõudude ja praktikute arutelu. Seminarid jäävad järelvaadatavaks.
 • Üleskutse jagada motivatsioonilugusid kodulehe jaoks- kui kuskil midagi ilmub või ise kirjutate, siis jagage julgelt.
 • Piirkondades liikmete kohta kogutud info – toimivad kontaktid, millises valdkonnas on soov kaasa rääkida.
 • Tunnustusüritus: julgustame juba praegu märkama kandidaate järgmise aasta tunnustuseks (koostama iseloomustusi esitatavate inimeste kohta jooksvalt, et jõulude ajal meelest ei läheks). Tunnustusega seotud üleskutse lisame ka ESTA liikmete uudiskirja.