4.märtsil toimus ESTA Saaremaa piirkonna ühenduse liikmete üldkoosolek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.03.2024 toimus Kuressaare Päevakeskuse saalis ESTA Saaremaa piirkonna ühenduse liikmete üldkoosolek, kus arutati mitmeid tähtsaid teemasid ning tehti olulisi otsuseid.

*Võtsime vastu uue liikme ning avalduse liikmeks astumiseks esitasid kolm atsakat uut soovijat.

*Kaks juhatuse liiget esitasid avaldused tagasiastumiseks ning nende asemele valime uued juhatuse liikmed.

Uueks juhatuse liikmeks esitas sooviavalduse Kadi Kindlam. Üks juhatuse liige on veel leidmata.

*ESTA juhatuse esinaine Kairit Lindmäe andis ESTAst ja ESTA tegevustest ülevaate ning tuvustas sellel aastal plaanis olevaid tegevusi.

*ESTA koosloomeseminarist, mis toimus selle aasta jaanuaris, tegi lühikokkuvõtte Janne Mets.

*Monika Sarapuu rääkis enda teekonnast ja arengust ESTAs ning esitas mõtted, kuidas võiks toimuda kommunikatsioon ESTA sees ja ESTAst väljaspool.

*Helbe Saksakulm tutvustas ESTA Saaremaa piirkonna teemapäeva ideed. Kinnitati ühehäälselt, et selle aasta teemaks on eestkoste ning Eestkoste järelevalve infopäev saab toimuma 16. aprillil 2024 päevakeskuse saalis algusega kell 10:00.

*Koosolek lõppes aruteluga gruppides, kus koosolekul osalejad sai omavahel arutada ning mõelda planeeritavate tegevuste üle Saaremaal.

Esitati erinevaid huvitavaid ettepanekuid piirkondliku töö toimimiseks ja koosloomeks. Grupitööd koordineeris Janne Tamm.

Koosolekul osalejad on edasiseks tegutsemiseks täis teotahet ja positiivsust.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokkuvõtte koostas Saaremaa piirkondliku ühenduse juhatuse liige Janne Mets.