Mentorlus sotsiaalvaldkonna töötajale!

ESTAl on plaanis arendada mentorlust sotsiaalvaldkonna töötajatele. Peatselt hakkame otsima, koondama ja vajadusel koolitama sotsiaaltöö erinevates valdkondades ekspertkogemusega inimesi, kes on valmis hakkama mentoriks. Täpsem info kõige selle kohta saabub lähikuude jooksul.

Selleks, et saaksime aimu, millised on meie vajadused, palume mõtteid järgnevatele küsimustele:

  • millised kogemused ja isikuomadused peaksid olema ühel heal sotsiaalvaldkonna mentoril?
  • milliste teemade osas, kus ja kuidas oleks mentorlus vajalik? Nii Eestis laiemalt kui ka isiklikus vaates.
  • kas tead kedagi või mõtled ise mentoriks hakkamise peale?

Ootame mõtteid kuni 30. juuni e-posti aadressile eswa@eswa.ee.

Mentorlus on protsess, mille käigus antakse edasi teadmisi, vajalikke kontakte, psühholoogilist ja sotsiaalset toetust ning arendatakse karjääri või erialaseid teadmisi. Mentorlussuhtega kaasneb mitteametlik suhtlemine, mis toimub tavaliselt näost-näkku kindlal aja perioodil kahe inimese vahel, kellest ühel on rohkem teadmisi ja teisel on soov oma teadmisi arendada (Allikas: Vikipeedia)

Aitäh, et võtsid vastamiseks aega!


NB! Ära unusta ennast registreerida ESTA arengukava avaseminarile, rohkem infot siin