9.04.2024 toimus ESTA Lääne piirkonna kohtumine

Foto Kersti Peterson

9.04.2024 toimus ESTA Lääne piirkonna kohtumine Pärnu Haigla psühhiaatria kliiniku juhi Raine Pilli ja Pärnu Haigla erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja Marit Õunaga. Arutleti teemadel, kuidas sotsiaal- ja meditsiinivaldkond rohkem ja tõhusamalt koostööd saaks teha. Tõdeti, et nii  kiirabitöö kui ka psühhiaatria valdkonna teemad on sageli seotud sotsiaalvaldkonnaga. Seega omavaheline info liikumine ja teadlikkuse tõstmine  oleks positiivne areng kõigile osapooltele.  Esitati palju sisulisi küsimusi ja anti mõlemapoolselt ülevaadet oma valdkonna põhisest vaatest olukordadele. Näiteks tõid sotsiaaltöötajad välja, et kiirabitöötajal võiks olla rinnas nimesilt. Aegajalt on soov toredat kiirabitöötajat tänada, kuid täpselt ei tea, keda.

Marit Õun selgitas ka selle kitsaskoha, miks Pärnu piirkonna brigaadidel nimesilte ei ole nähtaval. Probleemiks on sildi kinnitus, mis ei võimalda väliriietel püsida ning ka negatiivne pool, et vältida kiuslike ja pahatahtlike klientide poolset hilisemat ahistamist. Püüti leida lahendusi, kuidas siis ikkagi erinevate eluliste olukordadega hakkama saada ja millised on võimalused ning valikud. Mõtiskleti ka võimaluste üle, kuidas edaspidi koostööd parendada ja kas võiks sarnaseid kohtumisi veel korraldada. Kõik kohal olijad tõdesid, et sellistest kohtumistest on kasu ja loodetakse leida selliseks koostööks võimalus. ESTA Lääne piirkonna järgmine kohtumine on juba teemapäevaga seotud.

Kohtumiseni Pärnus 14.05. 2024! (Loe siit täpsemalt)

Foto Kersti Peterson