Dokumendid

ESTA dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda organisatsiooni tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

loe edasi
Publikatsioonid

ESTA liikmete artiklid, avaldatud materjalid ja teadustööd.

loe edasi
Kutse andmine

ESTA omab sotsiaalhoolduse kutseala, lapsehoiuteenuse kutseala ja sotsiaaltöötaja kutsete kutse andja õigusi.

loe edasi
Astu ESTA liikmeks
loe edasi
Konverentsid, seminarid, koolitused
loe edasi

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon on Eesti Vabariigis sotsiaaltööga tööalaselt seotud ja seda väärtustavate isikute ning sotsiaaltöö valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on:

 • sotsiaaltööd tegevate ja seda väärtustavate inimeste ühendamine sotsiaalse heaolu, sotsiaaltöö ja sotsiaaltöö kultuuri edendamiseks ning sotsiaalpoliitika kujundamiseks;
 • ühenduse liikmete kutsealaste huvide esindamine ja kaitse.

Kontaktandmed

 • + 372 5130088 Sirlis Sõmer-Kull, +372 56467278 Merike Merirand

Uudised ja teated

 • Hea ESTA liige, palun anna teada, kui sinuni ESTA  poolt saadetavad kirjad ei jõua

  Lugupeetud ESTA liige Palun anna teada aadressile eswa@eswa.ee, kui sinuni ESTA poolt saadetavad kirjad ei jõua. Kontaktandmete muutmisest palun teavita meid.      

  oktoober 16, 2019
 • Postimehe artikkel “Sotsiaaltöötajate põuas riik kärbib nende väljaõpet“

  Postimehe artikkel „ Sotsiaaltöötajate põuas riik kärbib nende väljaõpet“  käsitleb sotsiaaltöötajate vajadust ja väljaõpet. ESTA on artiklis käsitletuga igati nõus. Samas peame oluliseks rõhutada, et sotsiaaltöötajate väljaõpe on oluline, kuid lisaks sellele  on samaväärselt oluline tagada sotsiaalvaldkonna töötajatele mõistlik palk ja töökoormus. Sotsiaaltöötajate töökoormus on suur ja töö keerukas ning vastutusrikas.  Raskes sotsiaalmajanduslikus olukorras olevate

  oktoober 16, 2019
 • Hooldustöötaja- hooliv professionaal (J. Luus 2019)

  Neli aastat tagasi, aastal 2015 lisati sotsiaalhoolekande seadusesse  täiendus, mis kütab kirgi niigi vaevaliselt arenevas hoolekandesüsteemis. Teemaks on 1. jaanuaril 2020 jõustuv üldhooldusteenuse ehk hooldekoduteenuse osutajatele kehtima hakkav hooldustöötajate kvalifikatsiooninõue. Kuid mida see nõue endas sisaldab, et meid väidetavalt ähvardab  massiline hooldekodude sulgemine? Põhimõtteline nõue on, et hooldustöötajad saaksid esmased elementaarsed tööks vajalikud koolitused. Hooldustöötaja,

  oktoober 10, 2019
 • ESTA juhatuse kohtumine Riigikogu liikme Helmen Kütiga

    Täna kohtus ESTA juhatus Riigikogu liikme ja ühtlasi ka ESTA liikme Helmen Kütiga. Kohtumise läbivaks teemaks oli ESTA tegevus ja selle jätkusuutlikkus. Jõuti ühisele arvamusele, et väga oluline on, et ESTA tegevus saaks jätkuda nii üksikliikme huvide kui ka kollektiivse huvide ja arvamuse avaldamiseks-esindamiseks. Lisaks arutati ESTA liikme rinnamärgi kavandamist ja valmistamist. Suur tänu

  oktoober 7, 2019