Abivahendite hüvitamise peatamisest

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni pöördumine 4. aprill 2018

Abivahendite hüvitamise peatamisest

1. veebruarist peatati osade abivahendite hüvitamine põhjendusega, et hüvitiste hulk on varasemaga oluliselt kasvanud ja vaja on tagada nende abivahendite hüvitamine, mis on eluks hädavajalikud. Sellega on astutud samm tagasi 2015. aasta lubadusest parandada abivahendite kättesaadavust.

Sotsiaalkindlustusamet ja sotsiaalministeerium lubasid 2015. aastal abivahendite toetuste üleviimisel maavalitsuste alt sotsiaalkindlustusameti pädevusse, et seeläbi paraneb abivahendite kättesaadavus. Kättesaadavus paraneski ja seeläbi suurenes ka abivahendite kasutajate hulk. Praeguseks on sotsiaalkindlustusameti poolt loodud aga olukord, kus abivahendite hüvitamine  on ajutiselt vanuse alusel peatatud.

Süsteemi ümberkujundamisel lubati abivajajatele:

„Seni on süsteemi hallanud maavalitsused, mis on muutnud abivahendite kättesaadavuse ja jaotamise tingimused ebaühtlaseks ning tekitanud seeläbi abivahendi saajate vahel maakondade võrdluses ebavõrdset kohtlemist,“ sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. 27.10.2015. a http://www.sm.ee/et/uudised/abivahendid-saavad-toeka-rahasusti

“Nii abivajajate, kui riigi jaoks tähendavad muudatused edaspidi vähem bürokraatiat ning kiiremat abi. Kui eelmistel aastatel oli augustiks paljude abivahendite võimaldamine juba tugevalt häiritud, siis praeguseks saame anda inimestele kindluse, et abivahenditega varustamises ei teki eelnevalt sageli tavaks olnud kuude- ja ka aastatepikkust ooteaega.” Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse 16. 08. 2016. a http://www.sm.ee/et/uudised/riik-lihtsustab-abivahendite-saamist

“Abivahendite süsteemi ümberkorralduse kõige olulisem eesmärk on see, et nendel inimestel, kes vajavad abivahendit, oleks lihtsam ja parem.” Sotsiaalkindlustusamet  5. 01. 2016. a https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/abivahendi-hankimisel-saab-valida-soodsaima-pakkuja

“Abivahendite süsteem peab olema korraldatud nii, et inimesele oleksid abivahendid kättesaadavad ning teenuseosutajatele reeglid ja nõuded selged,” sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. 29. 12. 2017. a http://www.sm.ee/et/uudised/abivahendite-susteem-muutub-uuest-aastast-lihtsamaks

Sotsiaalhoolekande seadus, mille alusel abivahendi hüvitisi määratakse, ei anna sotsiaalkindlustusametile volitusi hüvitiste määramist peatada, peatamiseks tähtaegu määrata või hüvitisi maksta lähtuvalt taotleja vanusest.

Tuletame sotsiaalministeeriumile ja sotsiaalkindlustusametile meelde antud lubadusi ja eeldame, et abivahendite hüvitiste määramine taastatakse viivitamatult ja abivahendi vajajate ealisele erikohtlemisele tehakse jäädavalt lõpp.

„Eesti ühiskond  väärtustab üha enam inimeste võrdset kohtlemist. Sotsiaaltöötajatena peame kahetsusväärseks, et  riiklik süsteem seab sotsiaalselt nõrgemal positsioonil olevad inimesed lisaks ka vanuselisesse ebavõrdsusesse,“ selgitas Indrek Sooniste, Eesti Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni eetikakomitee juht

 

Vaata ka:

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/veebruarist-muutub-huvitatavate-abivahendite-nimekiri

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/sotsiaalkindlustusamet-taastab-abivahendi-huvitised-tooealistele-isikutele

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) on Eesti Vabariigis sotsiaaltööga tööalaselt seotud ja seda väärtustavate isikute ning sotsiaaltöö valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on: sotsiaaltööd tegevate ja seda väärtustavate inimeste ühendamine sotsiaalse heaolu, sotsiaaltöö ja sotsiaaltöö kultuuri edendamiseks ning sotsiaalpoliitika kujundamiseks, ühenduse liikmete kutsealaste huvide esindamine ja kaitse.

ESTA kõneisik antud teemal on eetikakomitee juht Indrek Sooniste indreksooniste@gmail.com 5182669