Ajakiri Sotsiaaltöö ootab lugusid sotsiaaltöötajate toimetulekust kriisiolukorras

Koroonaviirusest on saanud meie elu peamine korraldaja. Sotsiaaltöötajatel, hooldustöötajatel jt abistavatel spetsialistidel on oluline roll kindlustamaks, et ükski kogukonnaliige ei jääks üksi ja abita ning jätkuks inimeste nõustamine ja toetamine neile vajalike teenustega.

Kutsume eri valdkondades töötavaid praktikuid üles jagama ajakirja Sotsiaaltöö vahendusel kolleegidega häid lahendusi, mida olete kohalikus omavalitsuses, organisatsioonis või isiklikus tööpraktikas kasutusele võtnud, et teenused ja tööviisid ümber kujundada ning tagada, niipalju kui võimalik, nii klientide kui ka töötajate ohutus.

Andke meile teada, kuidas on sotsiaaltöötajate roll ja ülesanded muutunud, mis muudatusi olete oma töös teinud. Samuti kuidas olete ümber korraldanud teenuste osutamise, milliseid uusi teenuseid olete kiirelt kasutusele võtnud ja milliseid uusi koostöövorme kasutate, nt tegutsedes ühiselt vabatahtlike, piirkonnas tegutsevate vabaühenduste ja ettevõtetega. Jagage lugusid ka selle kohta, kuidas Te olete ise olukorraga toime tulnud ja üksteist toetanud. Lugude  jagamine annab teistele häid mõtteid,  võimaldab esile tõsta ja  tunnustada kohalikku kogukonda või kodanikeühendusi, kes on tulnud sotsiaalvaldkonnale appi ning annab tuge ja jõudu töö tegijatele.

Palun saatke 6. aprilliks meiliaadressil ajakiri@tai.ee Sotsiaaltöö toimetusele kommentari (kuni 1/3 lehekülge) või ka artikli (kuni üks lehekülg ehk kuni 3000 tm), märkides juurde, kas Teie kogemust või näidet võib avaldada koos kirjutaja ja asutuse nimega või ilma. Kommentaari võib jätta ka ESTA Facebooki grupi teema juurde.

Kommentaride põhjal koostavad toimetus ja ESTA juhatuse liikmed artikli koos pikemate lisalugudega. Avaldame artikli Sotsiaaltöö mainumbri paber- ja veebiväljaandes ning juba varem Sotsiaaltöö elektroonilises uudiskirjas ja ESTA kodulehel.

 

Sirlis Sõmer-Kull, ESTA juhatuse esimees

Regina Lind, ajakirja Sotsiaaltöö vastutav toimetaja