Augustis toimus kohtumine sotsiaalkaitseministriga

Augusti alguses toimus taaskord ESTA juhatuse ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo töine kohtumine.
Sel korral olid fookuses järgnevad teemad:
– sotsiaalvaldkonna vabatahtlike kaasamise korraldus- ja rahastussüsteemi rakendamine
– sotsiaalvaldkonna hariduse omandanud valdkonnas mittetöötavate inimeste vabatahtliku registri VAAB toetamine
– sotsiaalvaldkonna tööjõu seire süsteemi loomine (sh ülevaade sektori palkadest, haridusest ja muudest näitajatest võimalikult     kõikide erialade lõikes)
– sotsiaaltöötaja kvalifikatsiooni nõude täpsustamine SHS-s
– sotsiaalala töötajate ametikohtadele kutse nõude eelduseks seadmine aja jooksul
– sotsiaalala töötajate ja nende tööandjate seas supervisiooni (kovisiooni, coachingu) kättesaadavuse elementaarseks pidamise ja kättesaadavuse võimaluste parendamine.
Arutasime ka vaktsineerimise olulisust sotsiaalvaldkonnas ja sektori valmisolekust võimalikule järjekordsele koroonalainele vastu minnes. Ministeerium oli teemade osas toetav ning nii mõnegi puhul on erinevad tegevused töös. Samuti kirjeldasime, kuidas ESTA omalt poolt saab toodud teemade arendamisele kaasa aidata.
Hea sotsiaalala töötaja, kui Sul on mõtteid või ettepanekuid, milliste laiemate või konkreetsemate teemadega peaks sotsiaaltöö alal tegelema, siis palun edasta oma ettepanekud eswa@eswa.ee.  Saame võimalusel neid teemasid ESTA poolt edasi arendada.