Avatud on kandideerimine kohalike omavalitsuste sotsiaaljuhtide arenguprogrammi

PIKENDASIME TÄHTAEGA KUNI 18. SEPTEMBRINI!

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon koostöös Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse raames kuulutab välja kohalike omavalitsuste sotsiaaljuhtide arenguprogrammi.

Kellele sotsiaaljuhi arenguprogramm sobib:

 • Sotsiaalvaldkonna juhid
 • Sotsiaalvaldkonna abivallavanemad
 • Sotsiaalvaldkonna nõunikud või juhtivad spetsialistid

Arenguprogrammi eesmärgid:

 • anda sotsiaaljuhile teadmised ja praktilised tööriistad valdkonna efektiivseks juhtimiseks ja
 • kujundada sotsiaaljuhtide ühtset kogukonda läbi koostöö ja koosloome.

Arenguprogrammi õpiväljundid:

 • omab ülevaadet Eesti sotsiaalsüsteemist;
 • mõistab oma rolli kohaliku omavalitsuse sotsiaalsüsteemi eestvedajana;
 • on omandanud teadmised sotsiaalvaldkonna õiguslikest ja finantseerimise alustest;
 • oskab kujundada sotsiaalvaldkonna mainet ja mõistab kommunikatsiooni olulisust;
 • oskab analüüsida enda rolli ja käitumist meeskonnas ja omab teadmisi sotsiaalvaldkonna töötajate professionaalset arengut toetava keskkonna loomisest;
 • teab valdkondadeülese koostöö ja võrgustikutöö võimalusi ja oskab neid edukalt rakendada;
 • on omandanud uusi teadmisi, meetodeid ja töövahendeid, mida on võimalik juhina koheselt rakendada käsilolevate või kavandatavate muudatuste elluviimisel.

Arenguprogrammi ülesehitus

Tagamaks püstitatud eesmärkide saavutamise on programm koostatud koosloome printsiibil, mis eeldab juhtide aktiivset osalemist programmi kõigis moodulites. Moodulid on üles ehitatud viisil, mis tagab osalejale nii teoreetilised teadmised kui ka võimaluse kaasa rääkida. Koolitus on planeeritud võimalikult praktilisena, seega arutelud ja mõttevahetused on kindlasti osa koolitusest.

Täpseid moodulite toimumisaegu ja kirjeldusi vaata siit. Moodulid on kahepäevased, kokku 5  ja planeeritud üle Eesti.   

KUIDAS PROGRAMMIS OSALEDA?

Programmi kandideerimine

 • vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus sotsiaalvaldkonnas;
 • soov saavutada uus tase sotsiaalvaldkonna eestvedamises;
 • sotsiaaljuhi arenguprogrammi pilootprojektis on eelistatud väiksemate kohalike omavalitsuste juhid.

Programmi kandideerimiseks palume esitada CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 10. september 2023 aadressile eswa@eswa.ee.

Lisainformatsioon Kerli Gutman-Laht, kerli.gutman-laht@eswa.ee või telefonil 5559 0596.


Programmi maksumus

Moodulid toimuvad erinevates Eesti piirkondades, iga moodul eri kohas. Ööbimine ja toitlustamine on osa programmist ja arvestatud hinna sisse. Transport toimumiskohta on osaleja enda korraldada ja ei kuulu programmi raames tasustamisele.

Programmi maksumus kokku 2900 eurot. Osaleja omaosaluse suurus 200 eurot.

Lõpetamine

Osaleja saab arenguprogrammi läbimise kohta tõendi, kui ta on osalenud vähemalt 75% koolitustest.


Pilootprojekti toetatakse sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti raames.