Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Seltsi kutsub koolitusele

Märtsikuus korraldab Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts koolitust “Sissejuhatav kursus: Psühhoanalüütiline mõtteviis töös laste ja noortega.”

Sihtgrupp:
Kursusele on oodatud spetsialistid, kes töötavad või soovivad hakata töötama laste ja noortega. Osalemiseks on vajalik kõrgharidus või selle omandamine.

Kursuse läbimine on eelduseks laste ja noorte psühhoanalüütilise psühhoterapeudi koolitusele kandideerimiseks. Kursus on kuni 30 osalejale.

Kursuse sisu:
– Psühhoanalüütilise mõtteviisi kujunemine.
– Psühhoanalüütilise teooria ja kiindumussuhte teooria põhimõisted.
– Lapse psüühilise arengu etapid sünnist täiskasvanueani, loomulike arenguliste kriiside ja psüühikahäirete eristamine.
– Vastastiksuhted perekonnas, põlvkondade mõju.
– Vastastiksuhted lasteaias ja koolis, laste ja noorte käitumise ja tunnete mõistmine.
– Terapeutilise mõtteviisi rakendamine töös laste ja noortega.

Õppemeetodid: loengud, kirjanduse arutelu seminarid ja juhtumite arutelud.

Õppekeel: kursus toimub eesti keeles. Kursuse õppekirjandus on valdavalt inglise keelne.

Kursus vastab EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy https://www.efpp.org/ ) nõuetele.

Eesti Psühhiaatrite Seltsi jätkukoolituses on kursus arvestatav erialase koolitusena.

Kursuse maht: 102 akad.t auditoorset tööd ja 60 akad.t iseseisvat tööd.

Ajakava: Kursus koosneb kuuest 2-päevasest moodulist, mis toimuvad kord kuus:

16.-17.märts, 20.-21. aprill, 18.-19.mai, 14.-15.september, 12.-13.oktoober, 9.-10.november.

Koolipäev kestab neljapäeval kell 11-18 ja reedel 10-16.

Kursuse kuraatorid: Piret Visnapuu-Bernadt, Katrin Pruulmann.

Koolitajad:
Koolitajad on EPLS liikmed, EFPP koolitusstandardile vastava väljaõppe läbinud laste- ja noorte psühhoanalüütilised psühhoterapeudid. Kõik koolitajad on kliinilist tööd tegevad psühholoogid, psühhiaatrid, psühhoterapeudid, loengud ja seminarid on tihedalt seotud koolitajate praktilise töökogemusega.

Kursus toimub: Tallinnas, Marienthali Kliiniku koolitusruumis Kotka 12.

Kursuse maksumus: 960 €.

Kursuse eest on võimalik tasuda osade kaupa.
Tänu Playtech Estonia toetusele saavad 20 esimest registreerunut osaleda100€ soodsamalt.

Kursusele registreerimiseks saata kuni 10. märtsini CV ja lühike motivatsioonikiri aadressil: info@epls.ee.