Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon valis uue juhatuse esimehe

ESTA juhatus valis viimasel juhatuse koosolekul uueks ESTA juhatuse esimeheks Kairit Lindmäe. Kairit peab oluliseks eelmiste juhatuste tööde jätkamist, kaasates aktiivselt uusi juhatuse liikmeid ja igat ESTA liiget. Oluline on tema jaoks tõhustada juba tekkinud head koostööd valdkonna teiste organisatsioonidega ja Sotsiaalministeeriumiga. Tõsta sotsiaalala kutse taotlemise populaarsust ja toetada valdkonna töötajaid eetikapõhimõtete rakendamisel. Viia ellu Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projekti ja olla edukaks partneriks sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projektis.  Kairiti, juhatuse esimehe, pikem eesmärk on suurendada ESTA liikmeskonda, et koondada valdkonda pühendunud inimesi ja kaitsta nende huve. Iga liige on organisatsioonis oluline panus ja sisend parema arengu suunas sotsiaalvaldkonnas. Kairit on öelnud: „Oluline on tõhustada juhatuse ja piirkondade vahelist koostööd, et väärtustada ESTAsse kuulumist üle Eesti.“

Kairitil on erialane kõrgharidus ja on läbinud erinevaid täiendkoolitusi. Ta on töötanud Eesti Töötukassas, erinevatel ametikohtadel Kuressaare Linnavalitsuses, Saaremaa vallas, naiste tugikeskuse töötajana, erinevates asutustes nõustajana, koolitajana, tugigruppide juhendajana, vabatahtliku nõustajana jne. Hetkel on Kairit perelepitaja, nõustaja, koolitaja, mentor, Saaremaa Vallavolikogu liige ning volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees.

Tegevussuund juhatuses: sotsiaalala töötajate väärtustamine ja valdkonna edendamine st eelmisel aastal alustatud projektide jätkamine.