Eetikaalased publikatsioonid

Eetikateemalised publikatsioonid

Eetikakoodeksid eesti keeles

 1. Eetikapõhimõtted sotsiaaltöös. (Global Social Work Statement of Ethical Principles, IASSW 2018; tõlkinud Marju Selg, Sotsiaaltöö nr 4/2019)  https://tai.ee/et/sotsiaaltoo/eetikapohimotted-sotsiaaltoos
 2. Sotsiaalvaldkonna töötaja eetikakoodeks  (Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, 2022)
 3. Võlanõustaja kutse-eetika. (Eesti Võlanõustajate Liit 2013) https://evnl.ee/uhingust/eetikakoodeks/
 4. Lapsehoidja kutse-eetika. (Eesti Lapsehoidjate Kutseliit): https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2020/03/Lisa-3-Lapsehoidja-kutse-eetika.pdf
 5. Eesti Naiste Varjupaikade Liidu eetikakoodeks. (Eesti Naiste Varjupaikade Liit) https://www.naisteliin.ee/index.php?id=77

Eetikakoodeksid välismaal

 1. Arki, arvot ja etiikka. (Talentia 2017) https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/docs/Talentia_Etiikkaopas_2017.pdf
 2. Ethics in social work. (Akademikerförbundet SSR 2015) https://akademssr.se/dokument/ethics-social-work
 3. The Code of Ethics for Social Work. (BASW 2018) https://www.basw.co.uk/about-basw/code-ethics
 4. Code of Conduct for Healthcare Support Workers and Adult Social Care Workers in England. (Skills for Care & Skills for Health 2013) https://www.skillsforcare.org.uk/Documents/Standards-legislation/Code-of-Conduct/Code-of-Conduct.pdf

Artiklid eesti keeles

 1. Sotsiaaltöö kui abistava elukutse eetilised alused (Jean Pierre Wilken 2016, Mõtisklusi sotsiaaltööst. Ajakirja Sotsiaaltöö artiklite kogumik) https://tai.ee/et/sotsiaaltoo/sotsiaaltoo-kui-abistava-elukutse-eetilised-alused
 2. Kõige tähtsam on eetikaalane teadlikkus. (Regina Linnu intervjuu Arne Grønninsaeter´iga, Sotsiaaltöö 4-2008) https://tai.ee/et/sotsiaaltoo/arne-gronningsaeter-koige-tahtsam-eetikaalane-teadlikkus
 3. Üksinda otsustamine lastekaitse sotsiaaltöös. Miks tuleb lapse parima huvi põhimõtte rakendamisel partneritega aru pidada. (Asgeir Falch-Eriksen, tõlkinud Marju Selg, Sotsiaaltöö 3-2019) https://tai.ee/et/sotsiaaltoo/uksinda-otsustamine-lastekaitse-sotsiaaltoos-miks-tuleb-lapse-parima-huvi-pohimotte
 4. Kõik väärtuslik on haavatav (Agnes Verbruggen 2021, Sotsiaaltöö 3-2021) https://tai.ee/et/sotsiaaltoo/koik-vaartuslik-haavatav
 5. Eetilisi juhiseid sotsiaaltöötajaile koroonakriisi ajaks. (IFSW, refereerinud Marju Selg 2020, ajakiri Sotsiaaltöö) https://www.tai.ee/et/sotsiaaltoo/eetilisi-juhiseid-sotsiaaltootajaile-koroonakriisi-ajaks
 6. Hea sotsiaaltöötaja on hästi hoitud. (Marju Selg, Sotsiaaltöö 1-2021)  https://www.tai.ee/et/sotsiaaltoo/hea-sotsiaaltootaja-hasti-hoitud
 7. Pühendumus ja professionaalsus sotsiaaltöös. (Reeli Sirotkina ja Airi Mitendorf, Sotsiaaltöö 4-2021) https://tai.ee/et/sotsiaaltoo/puhendumus-ja-professionaalsus-sotsiaaltoos

Artiklid välismaal

 1. Everyday ethics in professional life: social work as ethics work. (Sarah Banks 2016, Ethics and Social Welfare, 10:1, 35-52) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17496535.2015.1126623