„Eetikapõhimõtted sotsiaaltöös”

Dokument „Eetikapõhimõtted sotsiaaltöös “Sotsiaaltöö 4 2020”(Global Social Work Statement of Ethical Principles, IASSW 2018) on mõeldud toetama sotsiaaltöötajat tema püüdlustes liikuda võimalikult eetilise praktika poole. See teekond kätkeb pidevaid arutelusid, eneserefleksiooni, valmidust käsitleda keerukaid, mitmetähenduslikke olukordi ja osaleda eetiliselt vastuvõetavates otsustamisprotsessides, et seeläbi jõuda eetiliste tulemusteni. Dokumendi tõlkis eesti keelde ESTA eetikakomitee liige Marju Selg ja see ilmus ajakirjas Sotsiaaltöö nr 4/2020.