ESTA andis tagasisidet Sotsiaalhoolekande seaduse, Lastekaitseseaduse ja teiste seaduste eelnõude kohta

01.03.2024 andis ESTA tagasisidet “Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus inimeste vajadustele vastava rehabilitatsioonisüsteemi loomiseks” kohta. Keskne mõte on inimese toetamisel, et teenuse saajal oleks teenusest kasu, mis toetaks tema toimetulekut. Suur tänu ESTA liikmetele, kes andisid sisendi ja teemadel kaasa mõtlesid!

29.02.2024 andis ESTA tagasisidet “Lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu” kohta. Varasemalt andis ESTA arvamuse eelneva seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta, kus viidati kitsaskohtadele ja tähelepanekutele lastekaitse valdkonnas.