ESTA eetikakomitee kogunes oma igasuviseks kohtumiseks

ESTA eetikakomitee koos uute ja vanade liikmetega kogunes oma igasuviseks kohtumiseks, et arutada tehtut ja planeerida tulevikutegevusi. Sellel aastal on kavas viia läbi eestikaalaseid aruteluseminare omavalitsustes, ESTA piirkondlikel kohtumisel või sotsiaalvaldkonna ühendustes, kes seda soovivad. Siinkohal saamegi teha üleskutse: Kui teil on mõni eetiline dilemma, mis vajaks laialdasemat arutelu, siis meie oleme valmis teile külla tulema, et üheskoos mõelda.

Plaanis on avaldada valdkonnas olulistel teemadel eetikaalaseid artikleid. Ka siin on kõikidel võimalus kaasa rääkida ja pakkuda mõni sõlmkoht, mis vajaks lahendusi. Eetikakomiteesse kuuluvad Anu Aunapuu, Katrin Tsuiman, Helen Peeker, Pille Jaasi, Anne Klettenberg ja Kersti Peterson, kes valiti järgnevaks kolmeks aastaks eetikakomitee juhiks.

Ootame teie ettepanekuid ja ideid aadressile eetikakomitee@eswa.ee.