ESTA hindamis- ja kutsekomisjoni liikmed said uusi teadmisi

1. novembril toimus edukas hindamisseminar ESTA hindamis- ja kutsekomisjonile, mille eesmärgiks oli ühtlustada hindamisega seotud arusaamu ja jagada väärtuslikke teadmisi sotsiaaltöö hindamise valdkonnas. Seminari käigus said osalejad lühikoolituse hindamise kompetentsuse teemal, mis aitas neil paremini mõista hindamisprotsessi ning sellega seotud ootusi ja nõudmisi.

Paneelarutelu käigus said komisjoni liikmed jagada oma kogemusi ja mõtteid sotsiaaltöö hindamise kohta. Arutelu keskendus võimalustele, mis aitaksid muuta hindamise protsessi nii taotleja kui ka hindaja seisukohalt veelgi efektiivsemaks ja selgemaks. Tõdeti, et sarnaseid seminare kutse andmise ja hindamise teemal tuleks korraldada tihedamini, et hoida hindajate teadmised ja oskused ajakohasena ning tagada hindamise kvaliteet. Samuti väljendati soovi korraldada kutsepõhiseid infopäevi kutse taotlejatele, et aidata neil protsessi paremini mõista ja valmistuda kutse saamiseks.

Hindamisseminar kinnitas taas, et Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon on pühendunud sotsiaaltöö kvaliteedi ja professionaalsuse arendamisele ning hindamiskomisjon on oluline osa sellest protsessist. Selge ja läbipaistev hindamissüsteem on oluline nii sotsiaaltöö praktikutele kui ka nende teenuse saajatele. Jälgige ESTA uudiseid ja sündmusi, et olla kursis sotsiaaltöö valdkonna arengutega ning võimalustega ennast täiendada ja professionaalselt areneda.