ESTA iga aastane üldkoosolek

ESTA üldkoosolek võttis kokku eelmise aasta ja kiitis heaks selle aasta peamised tegevused!
Eelmine aasta oli ESTA jaoks keeruline, paljud tavapärased artelud ja kohtumised jäid ära, kogu tegevus kolis veebi. Siiski õnnestus viia läbi sotsiaalala töötajate tunnustamisüritus, kohtuda sügiskoolis ning Põhja piirkonna teemapäeval. Aasta teises pooles käivitusid regulaarsed piirkonna ja keskjuhatuse kohtumised ESTA sees, aga ka koostöö sotsiaalala erinevaid töötajaid esindavate liitudega. Aasta jooksul avaldati mitmeid artikleid, sh koguti sisendit ning 2021 aasta algul juhite erinevate valitsusasutuste tähelepanu sotsiaalala töötajate palga küsimustele. Olulisim ehk oli koostöökokkuleppe sõlmimine Sotsiaalministeeriumiga, mis tagab nii tihedama sisulise koostöö ESTA ja SOMi vahel, kui ka järgneval kahel aastal ESTA põhitegevuste rahalise toe.
2021 aasta ESTA suuremad tegevused:
  • Sotsiaalala töötajate tunnustamine ja tunnustamisüritus 15. juunil Tartu Vanemuise Kontserdimajas
  • Sügiskonverents 21.-22. september 2021, personaalse ja sotsiaalse taastumise teemal
  • Sotsiaaltöö teemapäevad (sh arutelud sotsiaalala töötajate ootused ja vajadused professionaalsete oskuste arendamiseks ning toetamiseks)
  • ESTA liikmete sügiskool 26.-27.august august Nelijärvel
  • Eetikakoodeksi uuendamine ning läbi praktiliste arutelud eetikaküsimuste laiapõhjalise rakendamise toetamiseks igapäevatöös jm
  • Valdkonnapõhise mentorluse laiendamine
  • Kutsete välja andmine, kutse väärtustamine sotsiaalala töötajate, aga ka tööandjate vaates.
Lisaks jätkab ESTA sotsiaalala töötajate jaoks olulistele küsimustele tähelepanu juhtimist (sh palk, töökorraldus, supervisiooni kättesaadavus, sotsiaalala töötajate kvalifikatsiooni arendamine ja toetamine, sotsiaalala töötajate maine jm) ning sotsiaaltöö väärtuste ja põhimõtete tutvustamist ühiskonnas.
Jõudu ja jaksu meile kõigile,
ESTA juhatus