ESTA ja ELVL kohtusid koostöövõimaluste ja sotsiaalvaldkonna üle arutamiseks

29. mail kohtus Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) juhatus Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) esindajatega, et arutada koostöökohtade üle ning mitmeid muid olulisi teemasid seoses sotsiaalvaldkonnaga. 

Kohtumise käigus tutvustas ESTA juhatus oma tegevusi ja kutsealade aktuaalseid küsimusi. Eriti oluliseks peeti sotsiaaltöötajate haridusnõuet, mis jõustub 1. juulil 2026. Selle nõude kohaselt peab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal olema kas kutseseaduse alusel välja antud sotsiaaltöötaja kutse või riiklikult tunnustatud kõrgharidus sotsiaaltöös või sellele vastav kvalifikatsioon. 

ELVL esindajad nõustusid, et kutsealaste kvalifikatsioonide ja täiendkoolituste propageerimine on väga vajalik. Selles osas ollakse valmis koostööd tegema. 

Arutati ka seadusloome tagasisidestamise võimalusi. Mõlemad organisatsioonid peavad oluliseks saada sisendit spetsialistidelt, kes teevad praktilist tööd, et esitada see seadusandjatele. ELVL rõhutas, et nende eesmärk on esindada omavalitsuste huve, kuid pooled näevad koostöövõimalusi ka omavahel seadusloome tagasisidestamise protsessi osas. 

ELVL tõi esile Sotsiaalministeeriumi mõtte sotsiaalvaldkonna töötajate palkade tõstmiseks, kuid rõhutas, et erinevate omavalitsuste töötasud on erinevad. Töötasude tõstmine sõltub omavalitsuste tulubaasist, mis seab piirid töötasude suurendamisele. 

Kohtumise lõpus lepiti kokku mitmes koostööpõhimõttes, sealhulgas sotsiaalvaldkonna populariseerimises koolituste ja infopäevade kaudu. ELVL saab tutvustada ESTAt ja selle liikmete olulisust erinevatel kohtumistel. ESTA omakorda jagab oma liikmetelt saadud infot omavalitsuste poolt tõstatatud sotsiaalvaldkonna teemade kohta, et ELVL saaks seda edasi jagada.

ESTA on Sotsiaalministeeriumi Strateegilise Partnerluse projekti partner ning plaanib osaleda ka uues 2025 aasta projekti taotlemise protsessis. ESTA soovib kaasata ELVL-i projekti taotluse koostamisse, et saada häid ideid ja teha koostööd. Järgmine kohtumine, et arutada projekti koostöövõimalusi, toimub 23. augustil 2024. 

Lisaks lepiti kokku, et organisatsioonid kohtuvad vähemalt kord aastas, et jagada mõtteid ja hoida teineteist kursis oma tegevustega.