ESTA ja erinevate alaliitudega koostöö kohtumine

Koostööarutelu sotsiaalvaldkonna esindusorganisatsioonidega,

ESTA juhatus kohtus 25. novembril erinevate sotsiaalvaldkonna töötajaid esindavate või nende huvide eest seisvate organisatsioonidega:  Eesti Õdede Liit; Eesti Kogemusnõustajate Koda; Eesti Tegevusjuhendajate Liit; Erihoolekandeteenuse Pakkujate Liit;  Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda;  Eesti Lastekaitse Liit; Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts; Asenduskodu Töötajate Liit; Eesti Lastekaitse Liit ja Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsioon.

ESTA koondab väga erinevaid sotsiaalala töötajaid ning organisatsioone, et seista sotsiaalala töötajate kutsealaste huvide eest.  Samal ajal tegutsevad sotsiaalvaldkonnas veel mitmed teised organisatsioonid, kes samuti seisavad sotsiaalala töötajate huvide eest. Tänase kohtumise eesmärk oli omavahel lähemalt tuttavaks saada ja leida ühiseid teemasid, mille eest seismisel võiksime oma jõud koondada. Arutasime, kuidas ühiselt ja jõulisemalt tõstatada valdkonna töötajate palgaküsimust – milliste professioonide palgast me peaksime rääkima ja milline peaks olema erialase haridusega valdkonna töötaja miinimumpalk. Teise teemana arutasime ideed koondada jõud  töötajate tunnustamise läbiviimiseks. Tunnustamisüritus võiks olla laiapõhjalisem, väärikas ja ühiskonnas positiivses mõttes tähelepanu köitev.

On suur rõõm, et sotsiaalvaldkonnas tegutseb nii palju töötajate professionaalsuse ja heaolu eest seisvaid organisatsioone. Organisatsioonide eestvedajateks on  tihti vabatahtlikult tegutsevad, aga samas väga  pühendunud ja särasilmsed inimesed, oli rõõm kõigi nendega täna vestelda. Juba ainuüksi koos arutamine, üksteise tegevusest kuulmine, üksteise toetamine ja innustamine lõi arutelule jõustava õhkkonna. Leppisime kokku, et läheme ühiste teemade aruteluga edasi ja kohtume uuesti juba uue aasta alguses. Aitäh!

ESTA juhatus