ESTA juhatus kohtus sotsiaalkaitseminister Signe Riisaloga

ESTA juhatus kohtus sotsiaalkaitseminister Signe Riisaloga
ESTA juhatuse liikmetel oli meeldiv võimalus kohtuda eelmisel nädalal sotsiaalkaitseminister Signe Riisaloga. ESTA poolt pidasime oluliseks juhtida tähelepanu järgnevatele teemadele:
  • sotsiaalala töötajatele väärika palga tagamise vajadus kõikidel valdkonna ametikohtadel,
  • töötajate professionaalset arengut toetavate meetmete jätkusuutliku süsteemi loomise ning rahastamise olulisus, sh supervisiooni, coachingu, mentorluse kättesaadavuse tagamine,
  • peame oluliseks, et koolitussüsteem võimaldaks inimestel sotsiaalvaldkonna sees karjääri jooksul liikuda erinevate ametikohtade vahel ning oma karjääri mitmekülgselt planeerida,
  • kaasaegsete tööriistade tagamist sotsiaalala töötajatele ehk hästi toimiva ning kasutajasõbraliku infosüsteemi olemasolu. Arukas infosüsteem vähendab tööaja bürokraatliku töö koormust ning annab aega vahetuks tööks inimesega. Arukas infosüsteem võimaldab riigi eri tasanditel teha tarku otsuseid reaalsete andmete pealt reaalajas.
  • ESTA jaoks on oluline sotsiaalvaldkonnas töötavate inimeste kõrge professionaalsus, kõrge eetika ning tööd toetav väärtusbaas. Peame oluliseks sotsiaaltöö ametikohale sotsiaaltöö kõrghariduse nõude sisse viimist seaduse tasemel ning sotsiaalala kutsete suuremat väärtustamist valdkonnas.
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo on väga toetav, kaasamõtlev ja selge sõnaga sotsiaalvaldkonna eestkõneleja. Oma lühikesel ametiajal on minister tõstatanud ja jõuliselt tähelepanu juhtinud mitmetele olulistele sotsiaalvaldkonna teemadele, sh vaimse tervise toetamise teemad aga ka sotsiaaltöö maine ning professionaalse sotsiaaltöö väärtustamine.
ESTA juhatus ja minister leppisid kokku edaspidistes regulaarsetes kohtumistes, et järjepidevalt arutada sotsiaalvaldkonna töötajate jaoks olulisi teemasid ning ka käegakatsutavaid muudatusi ellu viia.