ESTA juhatus kohtus sotsiaalkaitseministriga

21. veebruari veebikohtumisel arutasime sotsiaalkaitseministri Signe Riisaloga hooldustöötajate palgamiinumi kokkulepet, turvatunde loomist ühiskonnas ja kriisivalmidust.

ESTA on alates hooldustöötajate palgamiinumi kokkuleppe arutelu esile kerkimisest rõhutanud, et sotsiaalvaldkonda tuleks käsitleda terviklikult ning korrastamist vajab kogu valdkonna palgasüsteem. “Teisipäevasel kohtumisel sotsiaalkaitseministri Signe Riisaloga peegeldasime mõtteid ning tõime esile, et praeguses olukorras valmistab meile kõige enam muret võimalik palgaränne, mis palgamiinumi kokkuleppega kaasneda võib,” rääkis ESTA sotsiaalnõunik Liis Koppel. Hea meel on tõdeda, et minister jagas ESTA seisukohta ja kandis selget sõnumit, et terviklik lähenemine sotsiaalvaldkonnale on hädavajalik. “Peame arvestama, et hetkel on olukord, kus omavalitsuste toimetulek on piirkonniti erinev. Sellest tulenevalt ei saa me minna jõuliselt ühisele kokkuleppele. Küll aga on väga oluline teha teavitustööd ning rääkida, miks antud teema on oluline ning vaadelda palgaküsimust terviklikult,” sõnas Riisalo. Minister lisas, et hooldereformi valguses ja palgarände vältimiseks, tuleb meil kõigil jõuliselt edasi kanda sõnumit, et palgatõusu vajavad ka teised sotsiaalvaldkonnad.

Valdkonna ühtsus jäi kandvaks märksõnaks kogu kohtumise jooksul. “Lisaks palju kõneainet pakkunud palgamiinumi kehtestamisele arutasime veel seda, kuidas valdkonnasiseselt teineteist toetada nii, et kõik osapooled tunneksid, et nad on hoitud,” rääkis Koppel. Arutelu sai alguse ESTA aastakonverentsi puudutavast mõttevahetusest. “Oleme mõelnud, et sel aastal võiks konverents keskenduda sotsiaalvaldkonna mainekujundusele. Enne lõpliku otsuse tegemist soovisime ka ministri sisendit,” selgitas Koppel. Aastakonverentsi vaates jäid kõlama mõtted nagu süsteemne mainekujundus, valdkonnasiseselt üksteise toetamine ja koostöö nii omavaheline kui ka esindusorganisatsioonidega.

Viimase teemana käsitlesime kriisivalmiduse planeerimist ja kriisiolukorras sotsiaalvaldkonna töötajate kaasamist. Minister kinnitas, et kohalikud omavalitsused on kaasatud riigi dokumentide välja töötamisse. Samuti peab igal kohalikul omavalitsusel olema enda kriisiplaan. Rääkides Sotsiaalvaldkonna reservistidest, siis sõnas Riisalo, et suures osas on tänaseks aktiivsetel inimestel teada, milline on nende roll kriisiolukorras.

Veebikohtumise lõpus mõtisklesime üheskoos veel selle üle, kuidas tuua kõrgharidusega sotsiaaltöötajaid tagasi oma valdkonda. Mainekujunduse vaates lisas minister, et tasuks mõelda sotsiaaltöötaja ameti tutvustamisele laiemale avalikkusele. Selleks, et mõista sotsiaaltöötaja olulisust ühiskonnas, tuleks selgitada tema rolli, hariduslikult omandatud pädevust ja vastutust. Ühtne mõistmine, ootuste ja tegelikkuse vastavusse viimine, aitab luua turvatunde nii töötajatele kui ja ühiskonnas laiemalt.

Ministriga kohtumise sisendi andsid ESTA liikmed.