ESTA juhatus kohtus tervise- ja tööministriga

8. veebruaril osalesime tervise- ja tööminister Peep Petersoni poolt kokku kutsutud kohtumisel, kus algatati arutelu hooldustöötajate töötasude üle.

Kolmapäevasel kohtumisel osalesid Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad, erahoolekodude pidajad ning sotsiaalala töötajaid esindavad ametiühingud. Ühiselt arutleti kokkuleppe üle, mille eesmärk on kehtestada hooldustöötajatele palgamiinimum. “Meil on hea meel, et sotsiaalvaldkonna palgad üha enam kõlapinda leiavad ning toetame igati mõtet, et palganumber peab olema vastavuses töötaja kvalifikatsiooni ja töömahuga,” rääkisid kohtumisel osalenud ESTA sotsiaalnõunik Liis Koppel ja juhatuse liige Kairit Lindmäe. Ometigi asetab kõnealune miinumpalga kehestamine terve sotsiaalvaldkonna palgasüsteemi surve alla ning täna selle surve leevendamiseks veel häid lahendusi ei ole.

Lindmäe sõnul juhiti arutelu käigus erinevate osapoolte poolt korduvalt tähelepanu sotsiaalvaldkonna palkadele tervikuna. “Osalejate üldine seisukoht oli, et hooldustöötajate palgamiinimumi arutelu valguses tuleks tõsiselt mõelda palgamiinimumi kehtestamisele ka teistes valdkonna sektorites,” vaatas kohtumisele tagasi Lindmäe. Pikka aega on palgatõusu ootuses olnud nii koduhooldajad, tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad ja veel paljud teised sotsiaalvaldkonna spetsialistid.

Sarnaselt Lindmäele jäi ka Koppelile kohtumiselt peamiselt kõlama ühine hoiak ja mõttekäik, et seoses hooldustöötajatele miinimumpalga kehtestamisega vajavad korrigeerimist pea kõikide sotsiaalvaldkonna spetsialistide palgad. “Peamise kitsaskohana toodi välja kohalike omavalitsuste võimekus. Kui hooldussektoris palgad tõusevad, siis peavad kohalikud omavalitsused leidma lisarahastust, et tõsta oma spetsialistide töötasu,” selgitas Koppel. Juhul, kui lisarahastust ei leita, siis võib ebaproportsionaalsete palgatasemete tõttu tekkida palgaränne.

Mõttevahetusel oli sotsiaalministeeriumil selge seisukoht, et kõike korraga muuta ei saa ning alustada tuleb väikestest asjadest – hooldustöötajate palga tõstmisest. Järgmine kohtumine ministriga toimub märtsi alguses, pärast seda, kui ametiühingud ja tööandja on omavahelised läbirääkimisi pidanud.

Alustatud arutelu toel soovitakse veel sellel aastal jõuda palgamiinimumi kokkuleppeni – laiendatud kollektiivlepingu sõlmimiseni.