ESTA juhatus kuulutab välja konkursi ESTA eetikakomitee liikmete leidmiseks

ESTA juhatus kuulutab välja konkursi ESTA eetikakomitee liikmete leidmiseks

ESTA eetikakomitee lähtub oma tegevustes eetikakomitee töökorrast ja teeb tihedat koostööd ESTA juhatusega. Komitee tegevuse eesmärk on nõustada/toetada sotsiaalala töötajaid kutsetöös ettetulevate eetiliste dilemmade puhul.

Kui Sa pead oluliseks, et Eestis tegutsevad sotaiaalala töötajad oleksid teadlikud eetilistest põhimõtetest, ja soovid antud teemal kaasa rääkida, siis tule ESTA eetikakomitee vabatahtlikuks liikmeks.

Eetikakomitee liige osaleb pöördumiste arutelus; koostab vajadusel eetikaküsimusi käsitlevaid arvamusartikleid; tutvustab sotsiaaltöö eetika kaasaegseid seisukohti, ja aitab kaasa nende praktikasse juurutamisele.

Eetikakomitee liikmelt ootame:

  • sotsiaalvaldkonna head tundmist
  • sotsiaaltöö väärtuste oluliseks pidamist
  • analüüsivõimet ja argumenteerimisoskust
  • kirjalikku ja suulist eneseväljendusoskust
  • koostöövalmidust

Omalt poolt pakume:

  • huvitavat ja mitmekülgset võimalust osaleda aktiivselt ESTA tegevuses
  • panustamist sotsiaalvaldkonna maine kujundamisse
  • aidata kaasa sotsiaaltöö professiooni väärtustamisele

Palun saada oma CV ja nägemus sotsiaaltöö edendamisest ESTA eetikakomitees hiljemalt 4. jaanuariks 2021 e-posti aadressil eswa@eswa.ee.

Lisaküsimuste korral võta ühendust eswa@eswa.ee