ESTA juhatus kuulutab välja konkursi ESTA juhatuse liikmete leidmiseks

Hea ESTA liige,     

ESTA juhatus kuulutab välja konkursi ESTA juhatuse liikmete leidmiseks

ESTA tänase juhatuse volitused kestavad kuni 18. märtsini 2022, mistõttu on avanenud igal ESTA liikmel[1] suurepärane võimalus kandideerida juhatuse vabatahtlikuks liikmeks järgneval kolmeaastasel perioodil.

Juhatus viib ellu ESTA põhikirjalisi eesmärke, seistes hea sotsiaaltöö professiooni arengu ja sotsiaalala töötajate heaolu eest, olles eestkõnelejaks sotsiaalküsimustes ning aidates kaasa sotsiaaltöö professiooni väärtustamisele. Juhatus tagab organisatsiooni toimimise ning loob võimalused liikmete aktiivseks panustamiseks.

Sul on võimalus teha vaheldusrikast ning positiivse mõjuga tööd, mille eesmärgiks on seista tugeva sotsiaalala töötajate kogukonna eest.

Juhatuse liikmelt ootame:

  • sotsiaaltöö väärtuste oluliseks pidamist
  • sotsiaalvaldkonna laiapõhjalist tundmist
  • varasemat eestvedamise kogemust
  • oskust ja julgust seista sotsiaaltöö professiooni eest
  • analüüsivõimet ja argumenteerimisoskust
  • koostöövalmidust
  • oskust planeerida oma aega ja tõhusalt kasutada

Omalt poolt pakume eneseteostuse võimalusi ja väljakutsete ellu viimist. Uusi kogemusi ja võimalusi kohtuda põnevate sotsiaalala töötajatega ning osaleda üritustel, paindliku tegutsemise võimalusi ja toetatud kolleege.

Palun saada oma CV ja nägemus, ESTA järgneva kolme aasta eesmärgitest, mille elluviimisesse panustaksid 12. veebruariks 2022 e-posti aadressil eswa@eswa.ee.

ESTA juhatus valib kandidaatide hulgast viis juhatuse liikme kandidaati ja esitab kinnitamiseks ESTA üldkoosolekule märtsis 2022. Lisaküsimuste korral võta ühendust eswa@eswa.ee.

[1] Sotsiaalala töötajal on võimalik ESTA liikmeks astuda igal ajal, esitades ESTA juhatusele sellekohase avalduse eswa@eswa.ee