ESTA juhatuse esimees Kairit Lindmäe: Sotsiaalala töötajaid on oluline märgata ja motiveerida

Suure hooga on käimas sotsiaalvaldkonna parimate tunnustamise konkurss, mis annab võimaluse esile tõsta oma piirkonna, valla või asutuse kõige silmapaistvamaid sotsiaalvaldkonna töötajaid. Konkursile saab ka esitada kõiki sotsiaalvaldkonda panustajaid, kes on oma pühendunud tegutsemisega muutnud inimeste ja kogukonna elu paremaks.

Uurisime Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni juhatuse esimehelt Kairit Lindmäelt, miks on oluline sotsiaalvaldkonna tunnustada.

Miks on sotsiaalala töötajate tunnustamine oluline?

„Sotsiaalala töötajate tunnustamisel on igal aastal esitatud aina rohkem kandidaatide, mis näitab, et märgatakse ja väärtustatakse valdkonna töötajaid,” sõnas Lindmäe. „Tunnustamine on tagasiside tehtud tööle, et teed õiget asja, teed õigesti, hästi, sobival viisil ning oled oluline. Tunnustamine ja märkamine motiveerib edasi töötama. Tõstab enesehinnangut ja – kindlust, võimestab.”

„Sotsiaalvaldkonnas ei saa just väga sageli positiivset tagasisidet oma töös, oma klientidelt,“ tõdes Lindmäe.

Milliseid positiivseid muutusi on märgatud ühiskonnas tänu sotsiaalala töötajate pühendumisele?

„Inimesed, lapsed, toimetulekuraskustes pered on toime tulevamad, iseseisvamad, kui neid teotavad pühendunud sotsiaalvaldkonna töötajad, kes teevad oma tööd hingega,” lausus Lindmäe ja täiendas, et näiteid on palju.

Lindmäe sõnul on kriisidega toimetulekul sotsiaalvaldkonna roll olnud hindamatu ning eriliselt tuleks hinnata töötajate operatiivsust, paindlikkust ja empaatiat. „Erivajadustega laste toetamine, erinevate tugiteenuste korraldamine, tugiisikud. Eakad saavad olla kauem kodus tänu koduhooldusteenus korraldamisele,“ loetles ta.

Kuidas aitab sotsiaalala töötajate tunnustusüritus tõsta sotsiaaltöö valdkonna mainet ja atraktiivsust?

„Tunnustusüritus tõmbab tähelepanu valdkonnale, valdkonna töötajatele ning teeb need nähtavaks,” ütles Lindmäe. „Kui väärtustame iseennast, siis väärtustavad ka teised.“

Tunnustusüritus on kasvanud ja ESTA teeb kõik endast oleneva, et see igal aastal saaks väärikalt tähistatud, koostöös Sotsiaalministeeriumi ja teiste koostööpartneritega.

„Kui palju on erinevaid ameteid sotsiaalvaldkonnas, keda me ei teadvusta, ei tea-ei märkagi,“ sõnas Lindmäe ja lisas, et just tunnustussündmusele esitatud lood on inspireerivad ning näitavad sotsiaalvaldkonna eripalgelisust.

„Kandidaadi esitamine on võimalus tõsta esile kedagi, kes on jäänud silma, teinud midagi südantsoojendavat ja -liigutavat. Kasvõi midagi väikest aga olulist,” ütles Lindmäe. „Kõik vajavad märkamist, tunnustust, peegeldust oma tegemistele.“

„Tihti räägitakse omavahel headest kogemustest aga ei kiputa kirjutama kui selleks on võimalus,“ möönis ta ja lisas, et kirjutamist ei tasu enda jaoks teha keeruliseks, piisab vähesest, lühikesest. Oluline on kirjeldada tegu, mille puhul kandidaat on eriline ja peaks saama ära märgitud.

Esitajateks sobivad kõik – kolleegid, kliendid, tööandjad, alluvad, naabrid jne.

Kandidaate saab esitada kuni 14. jaanuarini 2024. Täpsem info: https://www.eswa.ee/konkurss-2024/

Konkursil valib igast kategooriast kõige silmapaistvama kandidaadi/kandidaadid välja hindamiskomisjon. Laureaadid kuulutatakse välja pidulikul tunnustusüritusel, mis toimub rahvusvahelisel sotsiaaltöö päeval 19. märtsil 2024. Auhinnatud kandidaate tunnustab rahalise preemiaga Sotsiaalministeerium.

2024. aasta konkurssi ja tunnustamist viib ESTA läbi koostöös Sotsiaalministeeriumi ja teiste valdkonna asutuste, alaliitude ja koostööpartneritega.