ESTA juhatuse ja alaliitude teine koostöökohtumine

14.jaanuaril kohtusid teist korda ESTA juhatus ja erinevad sotsiaalala professioone esindavad või nende huvide eest seisvad organisatsioonid: Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda (ESTA liige); Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsioon (ESTA liige); Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts; Erihoolekandeteenuse Pakkujate Liitu; Õdede Liit ja Õdede Liidu Hooldustöötajate Seltsing ;  Eesti Tegevusjuhendajate Liit MTÜ; Eesti Kogemusnõustajate Koda ja Eesti Asenduskodu Töötajate Liit.

Jätkasime ühise seisukoha kujundamist sotsiaalala töötajate palkade küsimuses. Kõik alaliidud on suuremal ja vähemal määral palgateemadega tegelenud ja tänased palgaolukorrad on väga erinevad. Alaliitude tagasiside põhjal selgus, et kõige suurem murekoht on hetkel hooldajate ja tegevusjuhendajate palgatasemed. ESTA on kokku panemas tähelepanu juhtimist sotsiaalala töötajate palkade küsimusele.

Teise teemana arutasime koostöövõimalusi sotsiaalala töötajate iga-aastasel tunnustamisel. Organisatsioonid olid igati valmis kaasa lööma, et jagada laiemalt  infot kandidaatide esitamiseks,  lisada tunnustamisele kaalu ning saavutada suuremat kõlapinda. Läheme koos edasi ja loodame 17.märtsiks, sotsiaaltöötajate päevaks,  2020. aasta parimad erinevates kategooriates välja valida.

Leidsime ühiselt, et on veel mitmeid teemasid, mida edaspidi koos arutada, nt. meediateema, võimalik ühine meediaplaan; erinevate sotsiaalala töötajate pädevusnõuded sh digivõimekus; eetikateemade nö rakenduspraktikasse toomine jm.

Hea meel on jätkata liitudevahelise koostööga!