ESTA küsitlused

ESTA viib iga aastaselt oma liikmete seas läbi rahulolu küsitlusi, eesmärgiga saada sisendit ja anda organisatsiooni vaadet erinevate arvamuste koostamiseks, sotsiaalvaldkonna töögruppide arutelul, eelnõudele ja teistele aktuaalsetele teemadele.

ESTA liikmete tagasiside küsitlus 2021 leitav siin

ESTA liikmete tagasiside küsitlus 2020 leitav siin