ESTA Lääne piirkonnal on olnud tegus aeg

ESTA Lääne piirkond jätkas novembris oma igakuiseid kohtumisi ja teadmiste kogumist. Meil on juba peaaaegu traditsioon, et november on Haapsalu kuu. Juba teist aastat saime novembris kokku Haapsalus. Seekord tutvusime taas ühe meie piirkonna sotsiaalvaldkonnas haridust andva asutusega –  Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžiga.

9 Lääne piirkonna liiget olid  10.11.2023 kohal Haapsalus, et kohtuda  kolledži uuel põneval magistri õppekaval Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas  õppivate tudengitega. Kolledžis  võttis meid sõbralikult vastu  direktor Heli Kaldas, kes andis võimaluse tutvustada tudengitele ESTA tegevusi ning saime jagada oma kogemusi ja mõtteid ning vastata küsimustele  ESTA kui organisatsiooni kohta. Ühises arutelus saime selgemaks, et õppekava annab tudengitele laiema baasi ja teadmised inimesest ja tema seostest ühiskonnaga. Saime kuulda,  millistel teemadel on peagi magistritöid valmimas ning, et õppekavas on suur rõhk praktilistel töödel.  Selgemaks sai ka see, et kogukonnatöö vananevas ühiskonnas on tihedalt seotud sotsiaaltööga ehk oleme kindlasti ühe pere lapsed. Rõõm oli tuttavaks saada innustunud uute kolleegidega, kes väärtustavad inimeseks olemist. Kuna Lääne piirkonnas on mitmed liikmed just eakate hoolekande valdkonnas tegutsevad, siis oli kohtumisel ka praktiline kasu- loodi sidemeid ja vahetati kontakte, et aidata kaasa tudengite praktikavõimaluste loomisele ja  eakaid puudutavates praktilistes töödes vajalike „päriseakate“ kliendikontaktide loomisele.

Peale kohtumist nautisime  mõnusat sügisrahus Haapsalut ja kohviku „Dietrich“ menüüd.

Järgmine Lääne piirkonna kohtumine toimub 6.detsembril ning siis oleme tutvumas Põhja-Pärnumaa ööpäevaringset hooldusteenust osutavate asutustega ning kohtume omavalitsuse  sotsiaalosakonna töötajate igapäevaste rõõmude ja muredega.