ESTA Lõuna piirkonna teemapäeva kokkuvõtte

10.aprillil toimus ESTA Lõuna piirkonna teemapäev “Sotsiaaltöö kui operatiivteenus?”

Seekordne Lõuna piirkonna teemapäev keskendus operatiivteenustele ning nende seostele sotsiaalsüsteemiga. Esimeses osas jagasid operatiivteenused oma töö sisu ning kokkupuutepunkte sotsiaalvaldkonnaga. Teemapäeval osales kohapeal 32 inimest ning veebi vahendusel 20 inimest. 

Ettekanded tehti järgmistel teemadel (neist nelja ettekandja slaide saab uuesti vaadata vajutades teemale): 

Häirekeskuse Lõuna keskuse juht Hedi Arukase “Häirekeskuse töö tutvustus”

Häirekeskuse sotsiaalvaldkonna ekspert Sirli Seegar “Veerandil 112 helistajatest on sotsiaalprobleem või abivajadus – Häirekeskuse analüüsi tulemused ja koostöövõimalused KOVidega”

Päästeameti Lõuna ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu Väljakutsed ja koostöö haavatavate sihtrühmade kaitsel

Tartu Kiirabi operatiivjuht Kaarel Lehtoja ja Merlicande Lehtsaar Kiirabi ja sotsiaalhoolekande koostöö

Politsei- ja Piirivalveameti operatiivteabetalituse juht Ottomar Virk “Turvalisuse loomise kunst”

Tartu Linnavalitsuse hoolduskoordinaator Johanna Hollo Sotsiaaltöö VS operatiivteenused

Päeva teises osas toimus ühe juhtumi arutelu koos teemapäeva osalejatega. Osalejad jagati nelja gruppi ning ülesanne oli kaardistada ühe eaka Maria juhtumi põhjal praegune teekond nii operatiivteenuste kui sotsiaalteenuste lõikes ning paralleelselt kaardistada ka ideaalne teekond ehk kuidas osalejad näevad, mis ja kuidas võiks paremini korraldatud olla.

Juhtumi kirjeldus: 73-aastane Maria

Eakas proua Maria elab koos koer Mitsi ja alkoholi lembelise poja Pauliga. Elavad viiendal korrusel ilma liftita kortermajas. Marial on mitmeid terviseprobleeme, sealhulgas ülekaal (172kg), diabeet ja südamehaigused. Reede öösel kell 23.54 virutab Paul klaaspudeliga Mariale pähe, sest ta ei anna raha. Maria libiseb köögis vaibal ja kukub õnnetult. Tulemuseks vasaku jala luumurd ja peahaav otsmikul. Naabrid kuulevad tema appihüüdeid ja helistavad Häirekeskusesse. 

Naabrid teavad rääkida, et Paulile meeldib kange alkohol ja tubakatooted ning on probleeme isikliku hügieeniga. Meeldib voodis magades suitsetada. Kui Paul jääb üksi koeraga koju, siis ta ei ole võimeline füüsiliselt ega majanduslikult enda, koera ega Maria eest hoolitsema. Leibkonna ainuke sissetulek on Maria vanaduspension. 

Palun laudkondadel joonistada sekkumispõhiselt ajateljel paralleelselt kaks teekonda: praegune ja ideaalne teekond.  

  • Mis hakkab edasi juhtuma? 
  • Millised asutused ja spetsialistid juhtumiga kokku puutuvad? Millised on sekkumised (pika- või lühiajalised)?
  • Kellele, millist, kuidas ja mis hetkel antakse infot edasi? 
  • Peamised probleemkohad ja milline võiks olla lahendus. 

Lisaks pandi paika ühiselt mõtted, mida oleks võimalik kohe esmajärjekorras ära teha: 

  1. Osapooltega tagasisidestamine – kui on näiteks kiirabi abivajavast kohalikku omavalitsusse teavitatud, siis kas on saanud ka abi
  2. Infosüsteemide omavahelised liidestused, et oleks võimalik operatiivselt teavitada inimese abivajadusest (näiteks eKiirabi liidestus STARiga)
  3. Oluline, et eelinfo ja varasem inimesega tehtud sekkumised oleksid kättesaadavad, mis on vajalik järgmiste teenuse osutamiseks
  4. Vastutuse jagamine – kes vastutab juhtumi eest? Juhtumikorraldaja roll. Abivajaduse teavitamise kohustus on kõigil, aga KOV võiks olla ikkagi peamine juhtumikorraldaja
  5. Järjepidevad infopäevad osapooltega (uute muudatuste kohta jne)
  6. Võrgustikutöö ja omavahel kontaktide jagamine.

 

Lõuna piirkonna kontaktid:

Hoolduskoordinaator Johanna Hollo

Tartu Linnavalitsus

Piirkond: Tartu linn

johanna.hollo@tartu.ee

Telefon: 588 603 69 

Hoolduskoordinaator Sille Kask

Tartumaa Omavalitsuste Liit

Piirkonnad: Elva, Nõo, Kambja, Kastre, Luunja, Tartu vald ja Peipsiääre vald

sille.kask@tartumaa.ee

Telefon: 539 024 36

Sotsiaalvaldkonna ekspert Sirli Seegar

Häirekeskus

sirli.seegar@112.ee

Tartu kiirabi välijuht

valijuht@kiirabi.ee

Telefon: 538 650 25

Piirkonnapolitseinikud

Politsei- ja Piirivalveamet

Kontaktid: https://www.politsei.ee/et/piirkonnapolitsei 

Lõuna piirkonna päästekomando komandopealikud

Päästeamet

Kontaktid: https://www.rescue.ee/et/asukohad/louna-regiooni-paastekomandod/ 

Lõuna piirkonna juht

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon

Eva Kuslap

kuslap.eva@gmail.com

Telefon: 53 445 122 

 

Tagasiside teemapäevale

“Mulle meeldis teemade valik ja esinejate valik. Väga hea kogemus oli juhtumi ühine lahendamine. Ajakava oli väga hästi planeeritud.”

“Meeldis, et oli kaasatud palju erinevaid spetsialiste, kes samade sihtgruppidega tegelevad.”

“Sisukas ülesehitus, põhjalikud ettekanded, ringkäik maja peal. Huvitav oli kuulata ja teada saada, millega erinevad valdkonnad peavad tegelema ja mida kõiki ühendab.”

“Kaasatud oleks võinud andmekaitse spetsialist, kuna jutt käis isikuandmetest. Inimene peab nõus olema, et edastame tema kohta kuuluvaid muid andmeid.”

“Mulle väga meeldis häirekeskuse juhi suhtumine, töötajate heaolu hoidmine ja see, et juht on nii toetava ja rõõmsameelse hoiakuga.”

“Kõik oli perfektne!”

“Kolleegid andsid tagasisidet, et nemad, kes ei saanud sellest füüsiliselt osa võtta, said video vahendusel siiski päevast osa.”

Suur tänu teemapäeva korraldajatele ning Tervisetaskule, kelle abil oli võimalik ettekandeid otseülekandes viia nendeni, keda ennast kohapeal ei olnud või ei saanud osaleda. Samuti suur tänu Päästeametile, kes jagas meiega oma ruume. Maitsva toitlustuse korraldas Pauli kohvik. 

Teemapäev sai toimuda tänu Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse rahastusele. 

Vaata Tervisetasku poolt tehtud teemapäeva lühivideot siit.