ESTA osales 5.märtsil eestkostekorralduse uuringu tutvustusel

5.märtsil osalesime Sotsiaalministeeriumi poolt ellu kutsutud eestkostekorralduse uuringu tutvustusel. Uuringu viis läbi  Tartu Ülikool. Uuring kaardistas täisealiste eestkostete muutumist viimase 10 aasta jooksul, märkis ära hetkel olevad kitsaskohad ning tegi ettepanekuid tulevasteks tegevusteks, sealhulgas kas Eestis on võimalik rakendada toetatud otsuse mudelit.

Vaadeldi 5 välisriigi näiteid, kus toetatud otsust on osaliselt või täielikult rakendatud ja milliseid praktikaid on Eestis võimalik rakendada. Uuringus küsitleti eksperte, kohtunikke, huvikaitse esindajaid, nii eestkostjaid kui ka eestkostetavaid ning õiguseksperdid analüüsisid viimase aasta eestkostemenetluse kohtutoimikuid.

Tugevat õiguslikku asjatundlikkust uuringule lisasid Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Triin Uusen-Nacke, kes on eestkostepraktika muutuste eestkõneleja olnud erialakirjanduses ning teised õiguseksperdid.

Uuring on leitav Sotsiaalministeeriumi kodulehel uuringute rubriigist (link siin). Uuringu kokkuvõte on ka lihtsas keeles.

Sotsiaalministeerium lisab kohtumise video ka enda kodulehele, et kõik huvilised saaksid seda järgi vaadata.