ESTA osales ühtekuuluvuspoliitika seisukohtade ettevalmistamisel

ESTA kui sotsiaalvaldkonna esindusorganisatsioon on seirekomisjoni liikmena kaasatud Euroopa tulevikku puudutavatesse aruteludesse, mis seisnevad Eesti seisukohtade ettevalmistamises järgmiseks rahastusperioodiks 2028+. Need puudutavad Euroopa Liidu pikaajalist eelarvet (MFF) ja selle raames ka ühtekuuluvuspoliitikat (ÜKP).

ESTA juhatuse liig Eike Käsi osales nii 8.veebruaril toimunud e-arutelul kui ka 11.märtsil ministeeriumite ühishoones toimunud arutelul, kus laua taga oli üle 60 erineva organisatsiooni asutuse esindaja. Tutvustati seni tehtut, lähiajal plaanitavaid tegevusi kui ka ajatelge ettevalmistusperioodi lõpuni. Eesti ÜKP rakenduskava peaks valmima aastaks 2028. Juhtiv roll nendes tegevustes on Rahandusministeeriumil ning aruelude eestvedajaks on välisvahendite talituse juhataja Triin Tomingas.

ESTA on edastanud ka oma toetuse seirekomisjoni tegevusele ÜKP seisukohtade ettevalmistamisel. ESTA näeb kindlasti vajadust kasutada ühtekuuluvuspoliitika raames eraldatud vahendeid Eesti elu parendamiseks. Samuti jagame arvamust, et oluline on arvestada iga riigi ja piirkonna vajadustega, et võimalikult tulemuslikult vahendeid kasutada. ESTA eesmärk on seista sotsiaalvaldkonna huvide eest. Ühtekuuluvuspoliitika vahendite raames on saanud sotsiaalvaldkond palju tuge ning võimalusi uute praktikate katsetamiseks. ÜKP suund, mida ESTA sooviks tugevamini näha, on just sotsiaalvaldkond laiemalt, et ühiskonnaliikmetele luua ja tagada võrdseid võimalusi, seda nii majanduse kasvu kui kohaliku elu toetamisega, hariduse võimaldamise ning tervishoiuteenuste tagamisega.

Kokkuvõtte koostas ja foto tegi Eike Käsi