ESTA perega liitus sotsiaalnõunik

Liis Koppeli, ESTA sotsiaalnõuniku, sõnul on töö sotsiaalvadkonnas tema jaoks südamelähedane, sest võimaldab olla abiks neile, kes seda vajavad ning pakutud toetust vastu võtta soovivad.

Milline on Sinu haridustee?

Pärast keskkooli kandideerisin mitmesse ülikooli ning kui ma nüüd aus olen, siis olid kõik valituks osutunud erialad seotud sotsiaalvaldkonnaga. Esmalt sain rakenduskõrghariduse diplomi sotsiaaltöös Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolist. Pärast lõpetamist suundusin kohe edasi Tallinna Ülikooli, et omandada sotsiaalteaduste magistrikraad.

Kuidas tekkis Sul huvi sotsiaalvaldkonna vastu?

Kunagi oli ETVs saade nimega Puutepunkt, kus kajastati lugusid erivajadusega inimestest ning nende toimetulekust. Mulle läks see teema kuidagi eriti hinge. Tundsin, et soovin toetada inimesi, kes vajavad igapäevaseks toimetulekuks pisut tuge, et ka nende elu oleks nauditav ja täisväärtuslik.

Milline on olnud Sinu senine teekond sotsiaalvaldkonnas?

Sotsiaalvaldkonnas aususin tööle juba oma õpingute ajal. Esmalt toetasin vabatahtlikuna laste päevahoius erivajadusega lapsi ning hiljem tegutsesin ühes päevakeskuses tegevusjuhendajana. Omandasin rohkelt teadmisi, mis aitasid luua seoseid õpituga ning sain pakkuda tuge inimestele, kes seda päriselt vajasid.

Seejärel tundsin, magistrikraadi omandamise käigus, et vajan seoste loomiseks teistsugust väljundit. Nõnda asusin kohalikus omavalitsuses tööle sotsiaaltöötajana. See oli hoopis teistsugune kogemus võrreldes eelnevaga – mu silmaring avardus nii töötaja, kui ka inimesena terviklikult. Hiljem sain selles samas kohalikus omavalitsuses anda oma panuse uue kontseptsiooniga päevakeskuse väljatöötamiseks.

Pärast neid suurepäraseid võimalusi suundusin tööle riigisektorisse. Tahtsin olla riigisüsteemis, et saada selgelt aru, millised on riigi seisukohad teenuse osutamisel. Sain aimu, kuidas pakkuda kvaliteetset teenust, olla hea koostööpartner, seista valdkonna huvide eest ning neid edasi kommunikeerida.

Tänaseks olen liitunud Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooniga ning soovin jagada ja rakendada kõiki neid aastate jooksul saadud kogemusi.

Kuidas sisustad oma vaba aega?

Tuleb tunnistada, et kahjuks mul vaba aega just eriti palju ei ole. Lisaks palgatööle oman väikest ettevõtet, mis nõuab üsna palju tähelepanu ja aega. Oma vaimse ja füüsilise tervise tasakaalus hoidmiseks proovin mõned korrad nädalas trennis käia. Vahel õnnestub mul ka matka- ja metsaradadel jalutamas käia ning see mõjub väga värskendavalt. Eriti meeldivad mulle rabarajad, sest sealne loodus on sõltumata aastaajast imeilus. Lisaks naudin väga ühist aega pere ja sõpradega. Soovin, et saaksin nendega veeta rohkem aega koos.