ESTA Põhja-Eesti piirkonna aruteluhommik 22.10.2019

Head sotsiaaltöö tegijad,

Ootame teid ESTA Põhja-Eesti piirkonna aruteluhommikule koos Sotsiaalministeeriumiga 22.oktoobril 2019 kell 9.30 – 13.00. Aruteluhommik toimub hotell Euroopas, Paadi 5, Tallinn, ruum Ida-Euroopa.
Aruteluteemadeks on riiklik hoolduskoordinatsiooni mudel ning pikaajalise hoolduse süsteemi teenuste korralduse ja rahastamise mudelid. Sotsiaalministeerium tutvustab valminud mudeleid ning arutelu käigus on võimalik sotsiaalvaldkonna esindajatel jagada oma mõtteid ja ettepanekuid ning anda sisendit poliitikate edasisesse kujundamisse.

Täpsem kava:

KOGUNEMINE JA KOHV
9.30 – 11.00 Hoolduskoordinatsiooni mudeli tutvustus ja arutelu. Sotsiaalministeerium esindajaRiikliku hoolduskoordinatsiooni mudeli hetkeseisu tutvustus. Arutelu, kuidas üles ehitada järgmist hoolduskoordinatsiooni pilootprojekti selliselt, et piloodi lõpus oleks võimalik rakendada mudelit juba üle-eestiliset. Kuidas toetada rakendumise ettevalmistamist (erinevate osapoolte kompetentside arendamine, kesksed materjalid ja metoodikad jne).

11.00 – 11.30 PIRUKAPAUS

11.30 – 13.00 Pikaajalise hoolduse süsteemi teenuste korralduse ja rahastamise mudelite tutvustus ja arutelu. Sotsiaalministeeriumi esindajad.
Võimalikud lahendused ja erinevad mudelid pikaajalise hoolduse ja erivajadustega inimeste teenuste ja toetuste korralduseks, omaosaluse tasumiseks ning teenuste korralduse rahastamiseks.

Teemapäeval osalemiseks palume ennast registreerida 15.oktoobriks 2019 lingil: https://forms.gle/zNJ3oXjZ488HoVzN8