Saa osa Põhja-Eesti piirkonna teemapäeva virtuaaltuurist

26. jaanuaril korraldas ESTA Põhja-Eesti piirkond teemapäeva koos virtuaaltuuriga, mille raames külastati külastastati Põhja-Eesti Pimedate Ühingu (PPÜ) hoonet. Lisaks PPÜ-le asub samas hoones ka Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus (NIRK) ja Eesti Pimemassööride Ühing.

Põhja-Eesti Pimedate Ühing toetab pimedate ja vaegnägijate igapäevast toimetulekut, naasmist avatud tööturule, hariduse omandamist, vaba aja veetmist ja lõimumist ühiskonda. Tegemist on nägemispuudega inimeste endi juhitud sotsiaalse ettevõttega, kuhu kuulub üle 400 nägemispuudega inimese. Tegevuskeskuses pakutakse mitmesuguseid nõustamisteenused ja kursuseid nägemise kaotanud inimesele, kasutada saab ka kohandatud interneti klassi. Oma teenuste arendamisel on ühing koostööpartneriks riigile ja kohalikule omavalitsusele.

Mitmesugustest ringidest ja arendavatest tegevustest rääkides on kõigil suurepärane võimalus õppida kohandatud köögis toiduvalmistamist, harrastada käsitööd, vaibakudumist ja keraamikat. Sportlikest tegevustest saab ennast proovile panna pimedate lauatennises, osaleda male ja kabe treeningul ning lõõgastada meelt joogatunnis. Kultuurihuvilised leiavad oma väljundi muusikamaailmas liitudes ansambli või puhkpilliorkestriga või tegutsedes üksiksolistina. Puudu ei jää ka teatri- ja liikumisteraapiast ega näiteringist Terateatris.

Vaata lähemalt: http://www.ppy.ee/

Eesti Pimemassööride Ühing (EPMÜ) on 1999. aastal loodud kutseorganisatsioon, mis ühendab nägemispuudega massööre üle Eesti. EPMÜ sihtgrupiks on kõik Eestis elavad nägemispuudega inimesed, kes on huvitatud massööri elukutse omandamisest. Ühing integreerib nägemispuudega inimesi kutseõppe kaudu avatud tööturule, koondab enda alla Eesti nägemispuudega massööre ja aitab neil täiendada massaažialaseid teadmisi ja organiseerib nägemispuudega tegevmassööridele erialaseid täiendkoolitusi kutsealaseks arenguks. Oma tegevussuundade kaudu aitab ühing saavutada pimemassööridel kõrget kutsealast taset, leida kontakte ja arendada koostööd samalaadsete organisatsioonidega väljaspool Eestit.

Vaata lähemalt: http://www.pimemassoorid.ee

Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus (NIRK) loodi 2006. aastal ja on üks kolmest rehabilitatsiooniasutusest Eestis, mis on keskendunud nägemispuudega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkumisele. Eestis pakub ainult NIRK juhtumipõhist süsteemset lähenemist nägemispuudega inimesele, alates igapäeva toimetuleku toetamisest kuni tööle rakendamiseni.

Vaata lähemalt: http://nirkkeskus.ee/

Saa osa teemapäeva virtuaaltuurist:
https://youtu.be/0c6rSTJPIug